Camilla Sørensen Eidsvold (SV), fylkesråd for kultur og integrering i Viken fylke (Foto: Tom-Egil Jensen)

Spillemidler bør kunne brukes til å honorere musikere for avlyste oppdrag

– Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sier fylkesråd for kultur og mangfold i Viken i denne uttalelsen om honorering i DKS under koronakrisen.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Viken fylkeskommune var tidlig ute med å honorere utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) etter avlysninger fra 13. mars, og var glad for at Kulturdepartementet og Kulturtanken bekreftet at det kunne benytte spillemidler til dette ut april. Det var og er en spesiell situasjon og særlig for næringsdrivende kunstnere, som utøver tilbudet i DKS til alle de 200.000 skoleelevene på 603 skoler i Viken fylke, skriver fylket i en uttalelse om honorering av utøvere i DKS som får avlyst oppdrag etter 1. mai. Ballade har denne uken hatt to innlegg om saken, et fra musiker Erlend Apneseth og et tilsvar fra Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

– Det er flott at staten har ordninger for selvstendige næringsdrivende også, en ordning som treffer en del av de kunstnerne som er utøvere i Den kulturelle skolesekken. Men erfaringsvis er det en del som faller utenfor slike ordninger, påpeker Camilla Sørensen Eidsvold.

Bruk av spillemidler vil sikre kulturtilbudet på lengre sikt
Fylkesråden har forståelse for at begrensede spillemidler skal brukes til formålet, men hun mener at bruk av midlene på honorar til utøvere ved avlysning er innenfor formålet med ordningen.
– Vi er avhengig av at det finnes et profesjonelt kunst- og kulturliv som kan levere til DKS også de kommende årene. Avlysninger som er nødvendig grunnet situasjonen, rammer utøvere som igjen skal levere profesjonell kunst og kultur også i årene framover, sier Sørensen Eidsvold.

Koronasituasjonen har også påvirket fylkeskommunens økonomi negativt på flere områder.
– Viken fylkeskommune vil ikke kunne utbetale honorar til de som faller utenfor de statlige ordningene, når ikke spillemidler kan benyttes til å holde liv i et svært viktig felt i norsk kulturliv, påpeker hun.

Den kulturelle skolesekken er å regne som den største oppdragsgiveren for kunstnere i Norge.
– Gitt den rådende situasjonen mener jeg det beste er å videreføre ordningen vi har hatt fram til 1. mai, nemlig at kunstnere som allerede har inngått en avtale med oss skal få utbetalt honorar også ved avlysning. Dette er ikke mulig uten at de avsatte spillemidlene kan benyttes, understreker fylkesråden.

Det er viktig å se helhetlig på de ulike økonomiske tiltakene til kunstnere og dens effekt, og ved å utbetale honorarene vil det også kunne lette noe av presset på krisepakkene, mener hun.

Den kulturelle skolesekkens fundament er at kunstnere er tilgjengelig for kortere og lengre oppdrag i henhold til skolenes og DKS’ premisser. Mange frilansere er avhengig av DKS som arbeidsplass, men DKS er også helt avhengig av kunstnere som jobber på denne måten. For mange kunstnere utgjør oppdrag fra Den kulturelle skolesekken vesentlig inntekt, presiserer Viken fylke i uttalelsen.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev