Erlend Apneseth på Punktfestivalen i 2016 (Foto: Ruben Olsen Lærk)

Tilsvar til Kulturtanken: Vis større tydelegheit

Det er verdt å stille spørsmålet om ikkje Kulturtanken i denne situasjonen kunne tatt bedre vare på utøvarane ved å utvise større tydelegheit i ein situasjon som rammar utøvarane sine så akutt som den gjer, skriv musikar Erlend Apneseth i dette tilsvaret til den nasjonale etaten for Den kulturelle skulesekken.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Dette innlegget er eit tilsvar til Kulturtankens svar 15. april på Erlend Apneseths opprinnelige innlegg frå 14. april.

Av Erlend Apneseth, musikar

Det er vel ein felles einigheit om at Den kulturelle skulesekken (DKS)-midlane først og fremst bør benyttast til formålet sitt. Kva som er formålet i tider som dette er derimot innfløkt. Det er verdt å stille spørsmålet om ikkje Kulturtanken i denne situasjonen kunne tatt bedre vare på utøvarane ved å utvise større tydelegheit i ein situasjon som rammar utøvarane sine så akutt som den gjer.

DKS er, som påpeikt i det nylege innlegget til fylkesråd Camilla Sørensen Eidsvold, landets største arbeidsplass for kunstnarar, og er og har vore ei trygg havn for mange. Ved å først ta ein avgjerelse som skapar tryggheit for så å gå heilt vekk frå den, på veldig kort tid og med lite medfølgande informasjon, er ikkje slik ein vil at ein arbeidsgjevar skal framstå i krisetider.

Kva som faktisk skjer med dei av midlane som no vil stå ubrukt, i og med at alle kulturarrangement er avlyst fram til 15. juni, kjem ikkje tydeleg fram i svaret frå Kulturtanken. Eg held fast på spørsmålet om det ikkje hadde vore ei betre løysing å vidareføre den opprinnelege linja ut skuleåret – og så kan både DKS og utøvarane heller bruke sommarmånadane på å tenke kreativt på formidling framover mot neste skuleår. Eg vonar det enno er tid til å revurdere dette.

Dei sjølvstendig næringsdrivande kunstnarane har vist seg å være ei særdeles sårbar gruppe i slike tider. Det er flott at det har komme ei kompensasjonsordning på plass, at vi har organisasjonar som Creo som arbeider for oss gjennom tariffavtaler og liknande, og vi håpar at ordninga frå NAV blir ei effektiv og god løysing for oss når den kjem.

Så må ein ikkje gløyme at vi først og fremst er formidlarar av kunstuttrykk, ikkje digitale innovatørar, sjølv om det er gledeleg å sjå kreative løysingar på den fronten. Det blir viktig med ein god debatt om også dette framover, slik at heile bredden av kunstnarar blir ivaretekne.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev