Irina Eidsvold Tøien, TONO (2006)

– Informasjonen er riktig og treffer målgruppen.

I en artikkel om PiracyKillsMusic-kampanjen publisert tidligere denne uken på Ballade, gikk Per Platou inn i detaljene i kampanjen og påpekte det han mener er feilinformasjon. I dette innlegget imøtekommer Irina Eidsvold Tøien, advokat i TONO, Platous synspunkter. – Hovedregelen er: Du kan ikke dele musikk med andre enn nære venner – og slett ikke dersom du har skaffet deg musikken fra ulovlig opplastet musikk på Internett, skriver Tøien her. Videre understreker hun at TONO siden NOTAM-møtet i fjor har jobbet for at medlemmene skal få mulighet til egenforvaltning av sin musikk.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Irina Eidsvold Tøien, advokat TONO

Ja, vi fikk til en åpen dialog på NOTAM-møtet i fjor vår, og den åpenheten ønsker TONO fortsatt å representere, selvfølgelig innenfor det å ivareta opphavsmenn- og kvinners interesser på en forsvarlig måte.

Per Platou kommer med en del synspunkter til musikkbransjens antipiratkampanje i en artikkel på Ballade som jeg gjerne vil ta til motmæle overfor.

Jeg fastholder: Det er ulovlig å nedlaste fra fildelingsnettverk, dersom det som deles i nettverket er ulovlig opplastet. Denne forutsetningen ligger til grunn for at utsagnet på piracykillsmusic.no skal være riktig. Denne forutsetningen er imidlertid riktig og realistisk å legge til grunn, da undersøkelser viser at det som i stort mon deles i fildelingsnettverk er ulovlig opplastet materiale.

Det er i tillegg ulovlig å dele ut musikk til andre enn nære venner og familie. Nærrelasjonen er ikke – stort sett – karakteristisk for kontakten mellom medlemmer av et fildelingsnettverk. Derfor er informasjonen vår riktig og treffer målgruppen. Vi kunne alternativ sagt at det er ulovlig å dele musikk – også lovlig tilegnet musikk, i fildelingsnettverk.

Det er riktig at å uttale at det er ulovlig å dele «musikken min» kan være et for upresist utsagn, fordi man kan tolke «min» som «egen laget musikk», i stedet for «musikk jeg eier», som vi la i begrepet. Musikk man har laget selv kan man dele ved å legge ut på egen hjemmeside, men bare der!, slik at man kunne presisert dette. Men hvorfor? Det er ikke opphavsmenn, men nedlastere vi lærer opp, sånn at vår uttalelse gjelder flere og er mer aktuell enn den som følger av Platous tolking.

Det som er poenget med informasjonen på siden, er at brukere må respekterer opphavsrett på Internett. Vi kan ikke snakke så vanskelig og ta så mange forbehold at ingen får med seg reglene.

Hovedregelen er: Du kan ikke dele musikk med andre enn nære venner – og slett ikke dersom du har skaffet deg musikken fra ulovlig opplastet musikk på Internett.

Det er ikke riktig at det ikke har «skjedd noe» i TONO siden vårmøtet vårt på NOTAM i fjor. TONO og lignende organisasjoner i Norden, gjør sitt for å utvikle bruken av Internett og legge til rette for nye, kreativ løsninger.

TONO legger derfor frem forslag om – på linje med de andre nordiske selskapene, å gi TONO-medlemmer mulighetene for egenforvaltning av ikke-kommersiell bruk av musikk. Altså en såkalt Creative Commons-lisens ved ikke-kommersiell bruk. Det skjer altså noe innenfor forvaltningsorganisasjonene og bruk av ny teknologi.

Vårt poeng er at det er opphavsmenn og ikke nedlastere som skal bestemme grensene for bruk av musikken. Så må man, åpent, men forsvarlig, lete etter nye løsninger som kan stimulere til mer og bedre musikk, og mer bruk av musikken, men ikke på teknologiens premisser og uten rettighetshavernes medvirkning.

Irina Eidsvold Tøien
Advokat TONO

Les [link id=62692 title=»Per Platous synspunkter«]Piracykillsmusic-kampanjen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev