Per Platou 2 (foto: Øyvind Holen)

Per Platou om Piracy-kampanjen

Debattene rundt fildeling og opphavsrett er gammel, og har igjen blitt aktualisert etter PiracyKillsMusic-kampanjen i regi av norsk musikkbransje. Per Platou, musiker, kunstner, kurator og produsent, nå koordinator i PNEK – produksjonsnettverk for elektronisk kunst, har operert i dette feltet lenge, og debatterer blant annet Piracy-kampanjen på nettstedet Underskog. Der skriver Platou blant annet: – Det framsettes en rekke generelle påstander som er direkte feil. – Det er SLETT IKKE ULOVLIG å laste ned musikk fra fildelingsnettverk, skriver Platou, som samtidig er løsningsorientert, og understreker at det er en positiv dialog i bransjen som kan åpne for nye måter å se på fildelingsproblematikken på.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Siden midten av 1990-tallet har Per Platou berørt både opphavsrettslige spørsmål og problematikk knyttet til deling av musikk i forskjellige former. Dette som sjef for plateselskapet dBUT, som musiker og som TONO-medlem. Platou er aktiv debattant rundt disse temaene også i dag. Dette skriver han om PiracyKillsMusic-kampanjen på nettstedet Underskog:

— Dette er en drøy kampanje, som egentlig burde ha blitt anmeldt til Forbrukerrådet (vel, faktisk Økokrim) for villedende markedsføring, evt. kartellvirksomhet. Det framsettes jo en rekke generelle påstander som er direkte feil, bl.a. her:

Det er SLETT IKKE ULOVLIG å laste ned musikk fra fildelingsnettverk (med mindre all musikk i disse nettverkene er “ulovlig”, og det er det faktisk ikke.) Mange artister har lagt andre typer lisenser på arbeidene sine, for eksempel Creative Commons eller lignende. Hva gjelder det siste spørsmålet så er det jo en STOR LØGN at det pr definisjon er ulovlig å dele musikken min i et fildelingsnettverk. Min musikk gjør jeg nemlig hva jeg vil med! Noe annet er selvfølgelig å dele andres musikk, men her mener jeg bransjen begår en ulovlighet ved å ikke vise til “ulovlig” musikk. Og fildelingsnettverk i seg selv er altså i utgangspunktet 100% LOVLIG.

Og hvem har bestemt prisen på kjøtt, bananer, album eller låter?? Går man til Opsound, nevnte Creative Commons eller Warp sin online-butikk bleep er det ikke nødvendigvis disse prisene som gjelder. Bransjen prøver å framsette påstander om at musikk som er billig eller gratis er ulovlig, og det er i seg selv en hårreisende og uhyre svak påstand.

Creative Commons

Platou er løsningsorientert, og har blant annet vært initiativtaker til å få et miljø opp å stå rundt Creative Commons (CC) i Norge. CC betyr i praksis at den enkelte musiker kan være pragmatisk i forhold til hvordan musikken kan brukes. Altså et alternativt lisensieringssystem for musikk. Dette skriver han om Creative Commons:

— Jeg arrangerte og ledet et åpent møte om Creative Commons (enkelt forklart: Some rights reserved) på Notam i mars i fjor, for om mulig å få TONO på banen. Spørsmålet mitt var ganske enkelt: Hvorfor kan ikke vi TONO-medlemmer få lov til å legge Creative Commons-lisens på verkene våre? I panelet satt Per Martinsen, Gisle Hannemyr og Irina Eidsvoll Tøien fra TONO. Møtet begynte litt stivt, skyttergravene eksisterer jo der som ellers, men etter hvert virket det som om TONO-representanten kom litt på gli, og alt sluttet hjertelig og vennlig med løfter om videre møter og utveksling.

— Men så skjedde det ingenting, absolutt ingenting. Etter min mening er det i rettighetsorganisasjonene debatten må begynne, fordi det er de som skyver komponister og skapende (les: sultende) kunstnere foran seg i forsvar for eksisterende system og eventuelle innstramminger. Jeg tror (plate) bransjen hadde tjent på at flere profilerte komponister sto fram og støttet muligheten for å bruke CC-lisens på ett eller flere av verkene sine.

Undersøkelse

Platou er i dag koordinator i PNEK – produksjonsnettverk for elektronisk kunst, og varsler at han vil gå bredt ut i kunstfeltet blant annet for å undersøke kunnskapsnivået rundt alternative lisensieringssystemer:

— I kraft av min nye stilling på PNEK kommer jeg derfor til å initiere en undersøkelse blant TONOBONO– og LINO-medlemmer for å kartlegge hvor mye medlemmene faktisk vet om “alternative” lisensieringssystemer, og prøve å lage en demografi i forhold til hvem som synes det er en god idé å innføre dette som en mulighet innenfor dagens lisensordninger.

— Er det f.eks. bare unge, sinte og uoppdagede band som ønsker Creative Commons velkommen, eller å gi bort musikken sin for den saks skyld, mens de etablerte “kloke” artistene holder kjeft og pliktskyldigst stiller opp for Piracy-kampanjen når de blir bedt innstendig om det?

Sitatene er hentet ut av sin opprinnelige sammenheng i debatt-tråder på nettstedet Underskog, og bringes her videre med Per Platous tillatelse.

Platou vil også understreke at debatten på Underskog i etterkant har medført en positiv dialog med representanter for bransjen, og han mener også at det nå råder et klima som muliggjør drøfting av nye løsninger på fildelingsproblematikken. Platou mener det er viktig å legge konfrontasjonslinjer og skyttergravsmentalitet bak seg, og fokusere på å være løsningsorientert.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev