Irina Eidsvold Tøien, TONO (2006)

TONO reformeres

Våren 2006 raste det en debatt på Ballade om rettighetsforvalteren TONOs virksomhet. Nå er TONO inne i en reformprosess og det jobbes nå konkret med å inkorporere en oppmykning av rettighetslisenser etter modell av Creative Commons. Irina Eidsvold Tøien i TONO sier blant annet at arbeidet TONO er inne i nå – ….betyr en oppmykning av vedtektene til fordel for en mer fleksibel tilknytning for rettighetshaverne.

Kalender

Av Carl Kristian Johansen

Creative Commons (CC) er i utgangspunktet en amerikansk modell for hvordan man kan forvalte opphavsrettigheter på en mer pragmatisk måte enn de gjøres i dag. Blant annet ved å tillate vederlagsfri gjenbruk av verker til ikke-kommersiell bruk.

Det jobbes med å tilpasse CC til norske forhold gjennom CC Norge, i tillegg har det blitt arrangert paneldebatter med representanter fra CC, TONO og opphavsmenn.

I et innlegg på Ballade der Irina Eidsvold Tøien, advokat i TONO, imøtekommer Per Platous kritikk av piracykillsmusic-kampanjen, skriver blant annet Tøien:

”TONO legger derfor frem forslag om – på linje med de andre nordiske selskapene, å gi TONO-medlemmer mulighetene for egenforvaltning av ikke-kommersiell bruk av musikk. Altså en såkalt Creative Commons-lisens ved ikke-kommersiell bruk.”

Ballade snakket med Tøien om hva dette betyr.

Innlemming av Creative Commons

I hvilke fora fremmer dere inkorporering av Creative Commons-lisensene i TONO-systemet?

— Det er et forslag om å tillate Creative Commonslisenservia regulering i vedtektene til TONO. Det betyr at man som individuelt medlem skal ha mulighet til unnta verker fra TONOs forvaltning, og benytte seg av CC-lisensen ved ikke-kommersiell bruk av musikken. Det betyr at medlemmer skal kunne krysse av for at deres verker skal kunne brukes vederlagsfritt for ikke-kommersielle formål gjennom en CC-merking, sier Tøien.

Det finnes en mengde lisenser i CC-systemet, blant disse finnes mulighet til å tillate kopiering av verk, distribusjon, offentlig framvisning, digital framvisning og konvertering til andre formater. Er det bare lisensen for ikke-kommersielt bruk TONO behandler nå, eller er det også andre lisenser dere vil se på?

— Bare ikke-kommersiell bruk. Oppdeling av forvaltningsretten som TONO får fra medlemmene innebærer en administrativ kostnad. Denne merkostnaden belastes jo medlemmene av TONO. Vi kan derfor bare forsvare å gjøre unntakene til totalforvaltning enklest mulig for å holde administrasjonskostnadene nede.

Betyr det at hvis man vil benytte seg av de andre CC-lisensene så kan man ikke være medlem i TONO?

— Det er riktig, sier Tøien.

Hvordan vil CC-lisensen for ikke-kommersiell bruk forvaltes?

— Opphavsmennene selv må bære kostnadene for tvister som eventuelt oppstår i forhold til hva som er kommersiell bruk og ikke-kommersiell bruk for eksempel. Vi kan ikke forsvare å bruke rettighetshavernes penger i tvister om rettigheter som ikke skal forvaltes av oss, sier Tøien.

På juristnivå

Hva slags dialog har dere hatt med medlemmene deres i denne prosessen?

— Blant annet gjennom debattene med Per Platou og Gisle Hannemyr. Det har gjort at jeg har begynt å tenke om vi kan finne et konsept som kan imøtekomme behovet for en løsere, mer fleksibel tilknytningsmodell. Denne prosessen har foregått i TONO siden 2000 (lenge før min tid), da man fikk mulighet for egenforvaltning av rettigheter (vedtektenes § 5a)

— Prosessen om oppmykning av tilknytningsforholdet til forvaltningsselskapet foregår på et nordisk plan, samme forslag vil komme fra de andre rettighetsforvalterne i Norden, STIM (Sverige), KODA (Danmark) og TEOSTO (Finland). Diskusjonene foregår foreløpig på juristnivå og vil bli forelått av juristgruppene i de respektive organisasjonene.

Er dere avhengig av en nordisk konsensus for å implementere CC-lisensen i Norge?

— Dette kan gjøres uten noen form for internasjonal godkjennelse, sier Tøien.

Styrets godkjennelse

Arbeidet med CC-lisenser foregår altså på administrativt plan i TONO, og det må godkjennes av styret i TONO for å få gjennom en vedtektsendring. Når vil CC-skissene legges fram for TONOs styre, og når forventer du at eventuelle vedtektsendringer vil skje?

— Vi har som mål å få fram disse vedtektsendringene høsten 2007. Nå ligger det på forslagsplan, og vi har begynt å konkretisere. Det betyr en oppmykning av vedtektene til fordel for en mer fleksibel tilknytning for rettighetshaverne.

Jobber dere med andre måter å myke opp TONOs forvaltning?

— Som TONO-medlem har man muligheten til å legge musikken sin gratis ut på egen nettside, for både lytting og nedlasting. Det er et tiltak som har imøtekommet behovet for å bruke Internett mer dynamisk, og det er en måte å prøve å løse opp regelverket på.

Les mer om Creative Commons på disse sidene: Creative Commons Norge, Creative Commons USA, og Wikipedia om Creative Commons. Der finnes også kritiske blikk på CC. TONO finnes her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev