Disse får KOMP-midler

1.550.000 kroner gitt i støtte til seminarer og kurs fordelt på 103 mottakere.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2016. Det kom inn 153 søknader, og 103 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.550.000 til disposisjon.
– Prosjekter for barn og unge ble som vanlig gitt høy prioritet. Av mer grensesprengende tildelinger kan nevnes støtte til kurs i programmering og bruk av sensorteknologi, og et kurs for viderekomne i Ableton Live. Dessuten ble det for første gang gitt støtte til et akkordseminar. Videre ble seks låtskriverkurs støttet, og det ble gitt to tildelinger til samisk musikk, sier fordelingsutvalgets leder Mariann Skjerdal i en pressemelding, .
Nasjonalt nedlsagsfelt/strong>
Årets største tildelinger gikk til de store kursene med nasjonalt nedslagsfelt. Musikk og ungdom/AKKS (LOUD! – bandleir for jenter), sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Blues Festival (bandseminar for ungdom) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset) fikk alle hver seg kr 55.000. Det ble gitt tildelinger til prosjekt i alle fylker.
De fleste tildelingene er øremerket instruktørkostnader til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader fikk ikke støtte.
Kortere kurs ble prioritert. Langvarige kurs ble definert som drift, og ble ikke støttet. Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet.
KOMP er en statlig støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk. Ordningen ble opprettet i 2010 og den administreres av Norsk musikkråd.Fordelingsutvalget for KOMP 2016 besto foruten Mariann Skjerdal (avRagnhild Rose Knudsen, Øyvind Skjerven Larsen og Sigbjørn Håland.
Liste over alle tildelinger kan leses her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev