Disse får KOMP-midler

1.550.000 kroner gitt i støtte til seminarer og kurs fordelt på 103 mottakere.