Søk Komponistforeningens støtte til bruk av norsk musikk

Tilskuddsordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» har søknadsfrist 1. september.

Kulturrådet legger ned støtteordning for kirkemusikk

Mener endringen vil åpne for støtte fra flere andre støtteordninger.

Kulturrådet krever ikke gjenbruk etter urfremføringer

Men ønsker at søkere tenker over mulighetene. Slik beroliger de dem som frykter kommersialisering av støtteordning.

Kulturrådet vil ha dialog om støtteordinger

Inviterer til seminar om komposisjon, produksjon og formidling av nye musikkverk

Nye retningslinjer for bestillingsverk- og produksjonsstøtte fra Kulturrådet

Det vi blant annet lagt større vekt på formidlingen.

Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar til Jan Ole Otnæs.

Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Slik forklarer Kulturrådet kutt til flere jazzklubber og arrangører i siste tildelingsrunde.

– Svarer på et behov i kunstfeltet

De første tilskuddene til kulturell og kreativ næring ble gitt torsdag.

Kulturrådet inviterer til innspillsmøte om publiseringstøtte

Ordningen Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal evalueres.

– Ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg»

Sier manager Lars Hustoft, som ønsker en styrking av rekrutteringen for barn og unge som vil noe.