Kvelertak på City Scene i Alta, som i denne runden fikk kr 116.000 i tilskudd til lydutstyr. (Foto: Danil Røkke/ City Scene PR)

17,6 millioner til utstyr, øvingsrom og fremføringslokaler

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 98 søkere i årets første tildelingsrunde.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Musikkutstyrsordningen (MUO) gir to ganger i året tilskudd til konsert- og øvingstilbud til unge musikere landet rundt.
I første tildelingsrunde 2016 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på nesten 85 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 17.6 millioner.
Musikkbinger, lyd- og sceneutstyr og akustiske tiltak
Østfold, Vestfold og Hedmark er fylkene som ligger øverst på tildelingslisten i denne runden. Sistnevnte får 3 millioner kroner til bygging av 14 øvingsrom hos Kongsvinger Aktivitetssenter.
– Dette tilskuddet er rett og slett et være eller ikke være, for Husets eksistens. Uten disse midlene, ville det vært slutten på 35 års sammenhengende drift, og vi ville ikke lenger ha noen øvingslokaler å tilby, sier styreleder Dag Sand i en pressemelding.
Nye øvingsfasiliteter får også Horten kommune. Tilskuddet fra MUO på 2,5 millioner til innkjøp av 10 musikkbinger, såkalte øvingslokaler på boks, er et ledd i etableringer av kulturkvartalet i byen. Dette omtales ifølge meldingen som Hortens største kultursatsing noensinne.
Andre mottakere er blant annet Kultursenteret ISAK i Trondheim, som tilbyr alle sider av musikkproduksjon for ungdom, har fått tilskudd til en musikkbinge med øvingsutstyr, samt 357. 000 kroner til lyd- og sceneutstyr til Amfisalen. Mens S16 Halden Bevaring og Utvikling har fått kr 815.000 i tilskudd til akustiske tiltak i scenelokale.
Tildelingene fordelte seg slik:
Fremføringsutstyr: 46 tildelinger 6.695.000 kr
Akustikk scenelokale: 3 tildelinger 1.668.000 kr
Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 7.738.700 kr
Øvingsutstyr: 41 tildelinger 1.523.200 kr
Totalt: 98 tildelinger 17.624.900 kr
I 2015 fikk 212 søkere tilskudd, med en samlet tilskuddsramme på 29.9 millioner kroner.
Les hele oversikten over tildelinger her.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev