17,6 millioner til utstyr, øvingsrom og fremføringslokaler

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 98 søkere i årets første tildelingsrunde.