Millioner til utstyr i Aust-Agder

– Betyr utrolig mye. Aust-Agder er den store vinneren når sentrale utstyrsmidler nå er delt ut.

Flere søkere på millioner til musikk- og annet utstyr

Musikkutstyrsordninga er utvida, sjefen er ny, og flere søker om støtte til utstyr og lokaler.

Rhiannon Hovden Edwards ny leder for Virkes arbeid med kultur og opplevelsesnæringen

Edwards forlater dermed stillingen som daglig leder i Musikkutstyrsordningen.

10 millioner til øvingslokaler og konsertsteder

Musikkutstyrsordingen har fordelt midler til hele landet.

Nesten 15 millioner til utstyr, lokaler og øvingsrom

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 57 aktører i årets første tildelingsrunde.

17,6 millioner til utstyr, øvingsrom og fremføringslokaler

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 98 søkere i årets første tildelingsrunde.

En av Norges største øvingsfabrikker skal bygges i Bergen

Lokalet skal kunne huse rundt 1oo band.

15,9 millioner til musikkarenaer

Årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen gir løft i øvingsforholdene til rundt 1200 musikere.

Musikkmiljøet er fornøyd med Musikkutstyrordningen

Evalueringen av Musikkutstyrsordningen viser at de fleste gir tilskuddsordningen positive karakteristikker, men nettverk og kompetanse må bli bedre om ordningen skal utvides.