Studenthuset Rokken fikk støtte til fremføringsutstyr i årets første tildelingsrunde fra MUO. Her spiller Karpe Diem Foto: Stian Raa

15,9 millioner til musikkarenaer

Årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen gir løft i øvingsforholdene til rundt 1200 musikere.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikkutstyrsordningen (MUO) har bevilget nesten 16 millioner kroner til musikkarenaer over hele landet. Øvings- og fremføringslokaler skal styrkes med utstyr, bygging og utbedringer.
I årets andre tildelingsrunde fra MUO er det blant annet gitt tilskudd til bygging og utbedring av 47 øvingsrom og ytterligere 54 rom utstyres med øvingsutstyr. Dette vil gi et kjærkomment løft i øvingsforholdene til minst 1.200 musikere.
Det kom inn 183 søknader med en total søknadssum over 40 millioner. Totalt 103 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 15,9 millioner.
Etterlyser helhetlig arenapolitikk
– Det er når forholdene legges til rette lokalt at talentutviklingen skjer. Talentutvikling handler om mye mer enn en medfødt evne. Talent er glød, gnist, glimt, formidlingsevne, og aller viktigst, viljen til å øve hardt og målrettet, sier Rhiannon Hovden Edwards i MUO i en pressemelding.
Edwards peker på at en av MUOs viktigste oppgaver er å bidra til gode forhold for øving. Det skal finnes steder å være, lære og formidle, som er en forutsetning for å kunne drive med musikk. Hun etterlyser derfor en mer helhetlig arenapolitikk for musikklivet.
15 938 625 kroner delt ut
Blant dem som har mottatt er midler, er Øvingslokaler i Bergen (ØiB). Bygging av 25 nye øvingsrom er satt i prosess med tilskuddet på 3,7 million kroner fra MUO.
Åtte nye øvingsrom vil også bli bygget i Stavanger, blant annet av foreningen Concord som har fått tildelt to millioner. Vennesla kommune har fått tildelt i overkant av 800 000 kr til å utbedre og utstyre to øvingsrom, samt tilskudd til akustiske tiltak og lys- og sceneutstyr til den nye intimscenen til kommunens aktivitetshus for ungdom, Moonlight.
I tillegg har altså en rekke andre aktører fått støtte. Fordelingen er som følger:
46 tildelinger til fremføringsutstyr og en samlet sum på 6.184.500 kr. 2 tildelinger på til sammen 826.000 kr har gått til akustikk i scenerom. Øvingsrom og musikkbinger har fått 7 543 400 kr fordelt på 9 kuddsmottakere. Mens hele 46 søknader om øvingsutstyr har blitt innvilget og beløper seg totalt på 1 384 725 kr.
Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.