Bildet er fra en konsert på studentstedet Ludo i Harstad, her med rapperen RSP og Kompani 69 på scenen (Foto: Steven Nilsen)

Millioner til utstyr i Aust-Agder

– Betyr utrolig mye. Aust-Agder er den store vinneren når sentrale utstyrsmidler nå er delt ut.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Når siste del av årets midler fra Musikkutstyrsordningen (MUO) er delt ut, er det særlig Arendal og andre steder i Aust-Agder som får et løft: Arendals Kanalgården skal bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal fikse akustikken på fire scener. De har fått tilskudd på henholdsvis nesten tre millioner kroner, og 600 000 kroner.

Aller flest kroner går i denne runden til søkere i Oslo og i Aust-Agder, og sistnevnte har størst økning. Det er flere faktorer som gjør at Oslo får størst del av potten, forklarer Astrid Fuglevaag i MUO i en e-post til Ballade.no.
– Det er en høy befolkningstetthet i Oslo, og mange bydeler å dekke. Søknadsmassen vår viser en høy andel søkere fra Oslo, som gjør at også mange i denne regionen får avslag. Det er et svært stort behov for øvingslokaler i Oslo, og i årets andre tildelingsrunde er det et stort prosjekt i Oslo som trekker summen opp med bygging av ni øvingsrom på Rosenhoff.

Med utvidet mandat fikk MUO i år 12 friske millioner å dele ut i år, der hoveddelen av pengene de har å dele ut gikk i vårrunden deres. Totalt er det gitt tilskudd på over 40 millioner kroner i 2019.

I årets andre tildelingsrunde fra Musikkustyrsordningen ble det fordelt 13 millioner kroner til 92 prosjekter over hele landet. Tjuefire scener og elleve arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, førti kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og femti øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr. Det kom inn 229 søknader til denne runden, som nesten er en dobling sammenlignet med fjoråret.

Ballade.no har tidligere skrevet om økte midler og hvordan utstyrsordninga nå skal nå ut til flere enn bare musikkaktører.
________________________________________________
Slik fordeler pengene som er delt ut i desember seg:
Akershus: 298 650,– fordelt på åtte mottakere
Aust-Agder: 3 590 000,- fordelt på tre mottakere
Buskerud: 86 100,- fordelt på tre mottakere
Finnmark: 5800,- til en mottaker
Hedmark: 377 825,- fordelt på tre mottakere
Hordaland: 1 365 200,- fordelt på fjorten mottakere
Møre og Romsdal: 90 450,- fordelt på tre mottakere
Nordland: 244 000,- fordelt på fire mottakere
Oppland: 85 600,- fordelt på to mottakere
Oslo: 3 762 300,- fordelt på nitten mottakere
Rogaland: 954 350,- fordelt på åtte mottakere
Sogn og Fjordane: 72 000,- fordelt på to mottakere
Telemark: 79 000,- fordelt på en mottaker
Troms: 329 800,- fordelt på to mottakere
Trøndelag: 768 500,- fordelt på elleve mottakere
Vest-Agder: 381 700,- fordelt på to mottakere
Vestfold: 67 500,- fordelt på en mottaker
Østfold: 475 000,- fordelt på fem mottakere

Du kan lese mer om tildelingene på musikkustyrsordningen.no .
________________________________________________

Fra planene om å koble to kulturbygg sammen i Arendal. Illustrasjon: Arendal kommune (Foto: )

I Arendal skal Kanalgården bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal gjennomføre akustiske tiltak på fire scener. De har fått tilskudd på henholdsvis 2 983 000,- og 600 000,-.

Kilden aktivitetshus har vært et aktivitetshus for ungdom siden tidlig 80-tall, men med store akustiske utfordringer. Nå skal nye Kilden kobles sammen med Kanalgården, og romme blant annet konsertscene, teatersal, kaféscene og et aktivitetsrom til dans.

«Endelig prioriteres ungdom, kulturaktivitet og utøvende virksomhet,» skriver Musikkutstyrsordningen i en presentasjon av tallene til Ballade.no – og peker på at de to husene kommer til å styrke kultur for ungdom og det frivillige kulturlivet i byen.

Øvingslokaler til musikk skal ha vært en lokalpolitisk sak i 20 år for scenemiljøene der – for både musikk, kunst, dans og teater. Målet er å nå både dem som vil drive med ungdomsklubb, korps, dans, band, kulturskole, gamere og kunstnere, og både profesjonelle og amatører.
– Dette er en anerkjennelse av den innsatsen musikklivet i Arendal har lagt ned de siste ti årene, hvor de har jobbet iherdig med å få tilgang på egnede øvingsrom. Det nye huset kommer til å bety mye for at ungdom får en møteplass for kreativ utfoldelse og opplevelser midt i sentrum, og for at alle generasjoner får et sted for å drive med sin kulturaktivitet, mener kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra.

Også langt nord finner vi eksempel på at et ungt publikum prioriteres av MUO på tampen av 2019: Ludo Bar & Scene i Harstad ble etablert i 1999, og har brukt sitt PA-anlegg nesten like lenge. Nå får studentene i Harstad oppgradert konsertlyd, når scenen har fått et tilskudd på 322 000,- til ny PA. Daglig leder Vegard Olsen, er naturlig nok fornøyd:
– Det betyr utrolig mye for Galleriet Studenthus [Ludo Bar & Scene, red. anm.] å få tildelt midler til nytt PA-anlegg. Vi vil nå kunne gi publikum, artister, frivillige, teknikere og alle som bruker Galleriet Studenthus en enda bedre lydopplevelse enn tidligere.
Studenthuset er i hovedsak drevet av frivillige.

Karen Sofie Sørensen er daglig leder av Musikkutstyrsordningen, og kaller målene som nås med denne runden for «mange spennende prosjekter på tvers av sjanger og geografi»:
– Midlene MUO fordeler går til gode prosjekter i hele landet som bygger grunnmuren i norsk kulturliv.

24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr.
– En veldig stor søknadsmengde gjør samtidig at svært mange gode prosjekter og tiltak dessverre ikke fikk tilskudd i denne runden, sier Sørensen i en e-post til Ballade.
– En nasjonal ordning som Musikkutstyrsordningen har mulighet til å prioritere de gode prosjektene der de skjer, når de skjer, sier Sørensen. – I denne tildelingsrunden er spennende prosjekter i Aust-Agder, Rogaland og Hedmark blant de som har blitt prioritert.

Kilden Aktivitetshus i denne artikkelen må ikke forveksles med Kilden Konserthus, det sistnevnte ligger i Kristiansand.

 

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev