Rockeklubben i Porsgrunn, Foto av Ketil Hardy

Nesten 15 millioner til utstyr, lokaler og øvingsrom

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 57 aktører i årets første tildelingsrunde.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ved første tildelingsrunde i 2017 har Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for akustikk, teknisk utstyr og lokaler fordelt nesten 15 millioner kroner til 57 aktører i hele Norge. Over 10 millioner går til bygging og utbedring av øvingslokaler. Det kom inn i alt 124 søknader med en total investeringssum på nesten 99 millioner.

– Kultur må finne sted – bokstavelig talt! Tilgang til gode lokaler over hele landet et helt grunnleggende nødvendig for å gi barn, unge, og voksne muligheten til å spille musikk, og vi er veldig glade for at det med tildelingene denne runden vil bli utbedret, bygget eller utstyrt 70 øvingsrom, sier Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen i en pressemelding.

Enorm vekst i Stavangers musikkliv
Den største tildelingen i denne runden på hele kr 4.750.000 går til Tou Scene, som får tilskudd til bygging av 18 øvingsrom og 1 ensemblerom. Rommene vil gi øvingsmuligheter for om lag 70 band når de står klare ved årsskiftet 2018/2019.

– Vi på Tou Scene er henrykt over tildelingen fra Musikkutstyrsordningen. Det vil gi musikkbransjen i Stavanger et betydelig løft og være en svært viktig brikke for videre bransjeutvikling, sier daglig leder ved Tou Scene Per Arne Alstad i meldingen.

Stavanger skal ha hatt en vekst i billettsalg på 43 prosent fra 2015-2016.

– Dette tilskuddet gir nye muligheter for kunstfabrikken Tou Scene. Det er også en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres i kulturbyen Stavanger. Vi har et allsidig og spennende musikkmiljø i byen, med mange band og artister som markerer seg i inn- og utland. De nye øvingsrommene vil bety mye for den enkelte musiker, noe som igjen vil gi mange gode konsertopplevelser for publikum, mener ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

Les også: En ny kulturmelding må ha rom for kultur – bokstavelig talt!

Satses på unge talenter
Med et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen på kr 1.722.000 skal Aurskog- Høland kommune bygge 7 nye øvingsrom i tilknytting til ny skole på Bjørkelangen. Øvingslokalene er planlagt ferdigstilt mars 2018.

Puls Musikkverksted i Ballangen kommune, får kr 500.000 i tilskudd til bygging av øvingsrom, mens AKKS Oslo har fått et tilskudd på kr 1.750.000 av Musikkutstyrsordningen til bygging av 7 øvingsrom.

Sikrer grunnlaget for konserter i hele Norge
33 scener i hele landet fikk tilskudd av Musikkutstyrsordningen til fremføringsutstyr eller til akustiske tiltak i scenelokale, med en samlet tilskuddsramme på kr 3.718.000.

-Unge musikere trenger ikke bare øvingslokaler men også scener der de kan få oppleve musikk og selv få spille konserter, fremholder Edwards i meldingen

Rockeklubben i Porsgrunn (R.I.P), var en av scene som fikk tildelt tilskudd til fremføringsutstyr, og skal kjøpe inn lyd- og lysutstyr, med en tilskuddsramme på kr 396.000. Øverste bilde er fra fra en konsert med Bare Egil på Sort og Blå Scene, hvor Rockeklubben i Porsgrunn arrangerer alle sin konserter. Konserten er en av flere konserter for de under 18 år, som Rockeklubben arrangerer.

Metropolis, de unges kulturhus i Stavanger, fikk også tilskudd til fremføringsutstyr, nærmere bestemt kr 30.000 til lysutstyr i storsalen, som tar opptil 300 publikummere.

Tildelingene fordelte seg slik:
Fremføringsutstyr: 32 tildelinger 3.305.000 kr
Akustikk scenelokale: 2 tildeling 413.000 kr
Øvingsrom og musikkbinger: 9 tildelinger 10.493.000 kr
Øvingsutstyr: 14 tildelinger 675.600 kr
Totalt: 57 tildelinger 14.883.600 kr

Liste over alle tildelingene kan du lese her.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 180 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av ca 300 øvingsrom. Neste søknadsfrist er 1. september 2017.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev