Ingen liker å spille fotball i en skråning. Hvorfor er det greit at kor, korps og lokalt kulturliv vises tillokaler som ikke er egnet?

Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole Foto: Leif Kulsrud

Kulturrådet skal ha skryt for å løfte diskusjonen om fremtidens kulturpolitikk og fremme behovet for en ny kulturmelding. Det er på tide! Deres 8 punkter er viktige og bra, men de har glemt noe av det mest grunnleggende, nemlig det store behovet for egnede lokaler til kultur i hele landet. Kultur må finne sted – bokstavelig talt.

Det er på høy tid at det reises en debatt om fremtidens kulturpolitikk, og det er på høy tid at arenapolitikk får plassen som grunnmuren i den fremtidige kulturpolitikken. Der idretten med en klar og tydelig arenapolitikk har kartlagt både bygg og etterslep og arbeider med militær presisjon på utbygging og tilrettelegging, med systematikk på kommunedelplaner og lokale idrettsråd i alle kommuner, ligger kulturfeltet lysår bak med tanke på helhetlig planlegging.

Rhiannon Hovden Edwards. Foto: Ilja C. Hendel.

Arenaer for kultur er så mye mer enn de relativt få store, og til tider omdiskuterte, kulturhusene. Det er øvingsrom, atelier, produksjonslokaler, dansestudioer, små og store lokale scener, kulturskolelokaler, skoler, samfunnshus, kirker og mye mer.

At aktivitet krever arenaer er selvsagt i idrettspolitikken. Fotballen har for eksempel for lengst nådd sin målsetning om 5 ballbinger i hver kommune. Totalt finnes det nå over 2700 ballbinger i hele landet. Til sammenlikning finnes det bare 163 musikkbinger nasjonalt selv om det er flere som spiller et instrument enn som er medlem i et idrettslag.

Ingen liker å spille fotball i en skråning. Hvorfor er det greit at kor, korps og lokalt kulturliv vises til lokaler som ikke er egnet? I byer og tettsteder rives gamle bygg med øvingsrom, atelier og andre lett tilgjengelige og rimelige kulturlokaler til fordel for bygging av mer lukrative næringsbygg og leiligheter uten planer for erstatningslokaler og bevaring av viktige musikk- og kunstmiljøer.

Eline Moe Melgalvis Foto: Musikkutstyrsordningen

Norsk kulturliv vokser fra bunnen av. Det er et stort paradoks at forholdet mellom tilskudd til regionale idrettsanlegg og til kulturanlegg som for 20 år siden var 3-1, nå nærmer seg et forhold på 30-1 (!). Fortsetter dagens kuttpraksis vil faktisk hele tilskuddsordningen for lokale og regionale rom for kultur være avviklet allerede i 2020. Musikkutstyrsordningen som gir tilskudd til øvingsutstyr, sceneteknisk utstyr og utbedring av øvingslokaler har også opplevd kutt. Konsekvensen er at mulighetene for utvikling av kulturarenaer fra grasrotnivå til elitenivå er betydelig redusert, og det i en tid hvor lokalt kulturliv blomstrer, vokser, og behovene er store.

I mars møtes kulturpolitikere, kulturbyråkrater og kulturorganisasjoner til Kulturalliansens årskonferanse Rom for kultur. Her starter vi debatten og redningsaksjonen for å sikre fremtidens kulturelle grunnmur.

Ja, gi oss en ny kulturmelding! vi trenger god langsiktig kulturpolitikk. Bare ikke glem at en god arenapolitikk er grunnleggende for kulturlivet lokalt og nasjonalt.

Eline Moe Melgalvis, styreleder Kulturalliansen og Norsk musikkråd
Rhiannon Edwards, daglig leder Musikkutstyrsordningen

Publisert:

Del: