Spillekort Norsk Tipping (Foto: Norsk Tipping)

Økt tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner

Overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2016 ble fordelt fredag.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Regjeringen fordelte fredag til sammen 655,1 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2016.
Regjeringen øker tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoners drift og aktiviteter med 2 millioner kroner. Økningen kommer på toppen av økningen på 1,5 millioner kroner som ble bevilget høsten 2015. Tilskuddet for 2016 utgjør etter disse økningene 18 millioner kroner og fordeles av Norsk Musikkråd.
– Jeg er svært glad for at vi øker tilskuddet til landsdekkende musikkorganisasjoner også i 2016. Økningen til det frivillige kulturlivet styrker den kulturelle grunnmuren, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeledingen
Den kulturelle skolesekken fikk også økt tilskudd sammenliknet med i fjor. 210,1 millioner kroner går i år til Den kulturelle skolesekken, i tillegg kommer 6 millioner i støtte i forbindelse med omleggingen av Kulturtanken/Den kulturelle skolesekken.
Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre får 15 075 000 noe som er en økning på en halv million fra i fjor, mens Musikkutstyrsordningen og Krafttak for sang får omtrent det samme tilskuddet som i fjor.
Slik ble overskuddet fra Norsk Tipping fordelt:
Kulturbygg 63 734 000
Frifond 180 944 000
Musikkutstyrsordningen 27 830 000
Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre 15 075 000
Ordningen for historiske spill 3 355 000
Den kulturelle skolesekken 210 156 000
Omlegging av Den kulturelle skolesekken/ Kulturtanken 6 000 000
Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet 32 220 000
Prosjekt- og utviklingsmidler på bibliotekfeltet 51 544 000
Utstilling om norsk offentlig historie i Nasjonalbiblioteket 5 000 000
Villa Stenersen 3 000 000
Pilegrimsleden 2 400 000
Krafttak for sang 5 146 000
Landsomfattende musikkorganisasjoner 18 000 000
Folkeakademienes landsforbund 8 222 000
Fullriggeren Sørlandet 7 242 000
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl 8 013 000
Skoleskipet Christian Radich 7 297 000

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev