Fra klar himmel

Regjeringen foreslår å flytte en rekke musikkformål fra statsbudsjettet til tippenøkkelen. Det reiser i følge lederen for Norges Musikkråd en rekke spørsmål.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

– Denne hadde vi ikke sett komme, sier Magnar Bergo. Han leder Norsk Musikkråd, en paraplyorganisasjon med 33 medlemsorganisasjoner som forvalter 78 millioner kroner i tilskudd på vegne av det offentlige.

Musikkrådet har lang erfaring i å fordele penger som kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, og Bergo har derfor god bakgrunn for å vurdere utfordringene som nå kommer, når ikke bare frifondmidlene (små tilskudd til uorganiserte grupper), men også støtte til en rekke organisasjoner, foreslås overført til tippefinansiering.

Fullfører opptrapping
Regjeringen skriver i forslag til statsbudsjett at den fullfører opptrappingen av ny tippenøkkel. Det skal innebære en fordeling av tippeoverskuddet der 64 prosent går til idrett, 18 til kultur og 18 til humanitære organisasjoner.

Omleggingen vil føre til at musikkutstyrsordningen, flere landsomfattende musikkorganisasjoner, tilskudd til instrumentkjøp for korps og barne- og ungdomsorkestre vil få penger fra overskuddet i Norsk Tippings AS.

– Dette kan være ok, men vi må ha svar på noen viktige spørsmål, sier Bergo.

Han er blant annet opptatt av hvordan organisasjonene skal budsjettere for kommende år. Skal man basere seg på prognoser? Hvis overskuddet blir mindre enn prognosen, vil organisasjonene rammes umiddelbart. Bergo vil vite om det ligger en ordning i regjeringens opplegg som garanterer for inntektene i organisasjonenes budsjetter.

– Dette er jo midler som går til å drive organisasjonene og som betaler for husleie, elektrisitet, telefon og lønn. Det kan ikke baseres på prognoser, sier Bergo.

I budsjettforslaget skriver regjeringen at prognosen for spilloverskuddet for (for 2014) gir en økning i tilskudd til kulturformål med 122 millioner kroner.

Udekket halvår?
Bergo peker på et annet, praktisk problem med omleggingen. Musikkrådets erfaring er at utbetalingene fra Norsk Tipping ikke kommer før i juni.

– Får vi en forskuttering av denne utbetalingen slik at driften i første halvår sikres? Jeg tar det for gitt at regjeringen har vurdert disse spørsmålene knyttet til omleggingen som nå blir foreslått, sier Bergo.

En lang rekke organisasjoner får tilskudd via Norsk Musikkråd. Her er noen (fra tildelingen i 2014): AKKS, De Unges Orkesterforbund, Dissimilis, FolkOrg, KLASSISK, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk Bluesunion, Norsk Viseforum og NASOL.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev