Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det vil være den mest verdifulle milliarden vi investerer i år, skriver en rekke organisasjoner i musikk- og kulturlivet.

Statsbudsjettet 2020: Satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet

Norsk kulturråd glad for oppfølging av mål i kulturmeldingen, men savner økning i fondet.

Kulturmeldinga: – For svakt om digitale utfordringer

– Regjeringa skyver alle de vanskelige problemstillingene foran seg. Norske Konsertarrangører er blant dem som fredag kom med krav til Trine Skei Grandes kulturmelding.

Livet i lyden – lytt til Canada

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bør se utover Norges grenser for inspirasjon når nye virkemidler for musikkbransjen skal utvikles, skriver FONO.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.

Kulturmeldinga: Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering

Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til fylkene for tiltak og arrangement som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå.

Syv forventninger til den kommende kulturmeldingen

Kunstpolitikk bør være generatoren i en ny kulturpolitikk, skriver Glenn Erik Haugland.

Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor og amatørkor ikke skal «omtales i samme åndedrag».

Våre muskler avgjør framtida til Kultur-Norge

Politikere liker å fortelle at de vil støtte barn og unge. Likevel er vi ikke sikre på at den kommende kulturmeldingen vil reflektere dette, skriver et knippe barne- og ungdomsorganisasjoner.

En ny kulturmelding må ha rom for kultur – bokstavelig talt!

Ingen liker å spille fotball i en skråning. Hvorfor er det greit at kor, korps og lokalt kulturliv vises tillokaler som ikke er egnet?