Disse får reisetilskudd fra Music Norway

Nesten 1,8 millioner kroner ble fordelt på 106 søknader.

17,6 millioner til utstyr, øvingsrom og fremføringslokaler

Musikkutstyrsordningen har fordelt midler til 98 søkere i årets første tildelingsrunde.