Månefestivalen 2002 (Foto: Maanefestivalen.no)

– Velkommen til Fredrikstad, Institutt for Populærmusikk!

Willy Bs utspill i Ballade om at Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockemuseum bør lokaliseres i Fredrikstad vekker oppsikt. – Jeg kan ikke se noe som helst hinder for å lokalisere både Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockemuseum her i Fredrikstad, sier Jimmy Olsen i Månefestivalen. – Vi har et rikt musikkmiljø, vi er flinke med å bevare og dyrke kultur og vi ligger sentralt tilgjengelig for mesteparten av den norske befolkning, sier Olsen til Ballade. Musiker og lokalpolitiker Marianne Antonsen er ikke umiddelbart like positiv.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig og Knut Steen

— Det ville vært en kjempeutfordring å få Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockmuseum til Fredrikstad. Jeg er veldig fornøyd med Willy Bs utspill og kan som sagt nevne at dette er noe som er vært diskutert internt i lang tid, sier Olsen.

Han berømmer Fredrikstads evne til å bry seg om kultur og vier blant annet til deres gode bevaring av Gamlebyen og byens store bibliotekssatsning.

— Vi har en meget god kulturseksjon i byens kommunestyre og vi samarbeider meget bra med kultursjef Egil Syvertsen. Jeg har stor tro på at det politiske miljøet i byen vil støtte en lokalisering av Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockmuseum i Fredrikstad, uttaler han.

Olsen fokuserer på at det sterke lokale musikkmiljøet vil være en viktig ramme rundt et rockemuseum.

— Et museum kan og bør ikke stå alene. Vi har mange flinke folk i kultursektoren her og vi kan skape betraktelig aktivitet rundt institusjonene hvis de legges hit, forklarer han.

Særlig fremhever han FMV- området, hvor også Månefestivalen blir arrangert. På dette tidligere skipsverftet skal det etableres et sterkt kulturmiljø, blant annet er det planlagt at flere aktører innen musikklivet skal kunne etablere seg på området.

— Vi har hatt møter med ledelsen i FMV i går, og de er meget engasjerte i utviklingen av å omskape det gigantiske industriområdet til å bli et aktivt kulturmiljø. Fra deres side er interessen så stor at de selv vil gå inn og investere både penger og arbeidskraft, forteller Olsen.

Det lokale næringslivet er en viktig støttespiller i kulturformidlingen i Fredrikstad.

— Vi har et meget godt samarbeide med hele det lokale næringslivet i forhold til våre prosjekter i Månefestivalen. De er veldig imøtekommende og jeg er sikker på at det å plassere de to nevnte institusjonene hit vil generere betydelige ekstraressurser. Jeg kan faktisk ikke se noe som helst hinder for å lokalisere både Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockemuseum her i Fredrikstad. Vi har et rikt musikkmiljø, vi er flinke med å bevare og dyrke kultur og vi ligger sentralt tilgjengelig for mesteparten av den norske befolkning. Velkommen til oss, avslutter Olsen.

Ballade kontaktet onsdag også musiker og AP-politiker Marianne Antonsen, som i mange år har jobbet med kultursaker på lokalt og nasjonalt plan, for å høre hva hun syntes om ideen.

— Nå har jeg ikke lest utspillet, men selv om Fredrikstad er en fin by, kan jeg ikke se at byen har blitt lansert som en seriøs kandidat på noe annet enn privat grunnlag fra Willy Bs side. Derfor er det vel ikke så store muligheter for at et fremtidig populærmusikkarkiv kommer til å ende her. Jeg synes lokaliseringen bør utredes på skikkelig måte – Willy B. får selvfølgelig mene hva han vil, men om Fredrikstad skulle seile opp som en seriøs kandidat, kan det hende jeg gjør best i å holde munn i forhold til habilitetshensyn. Så lenge utredningen er så privat som dette, ser jeg ikke noe reelt i det.

Hvilken habilitetsklemme snakker du om her?

— Det er ikke snakk om noen formell inhabilitet, men jeg ville allikevel føle det vanskelig å gå offentlig i bresjen for å legge et populærmusikkinstitutt til Fredrikstad. Mange ville nok funnet på å trekke motivene mine i tvil, og da blir det habilitetsproblemer, vet du. Jeg har ikke lest Willy Bs utspill, men jeg oppfatter det å være av ren privat art. Da kan jeg like privat si at om noen sier noe positivt om Fredrikstad, så synes jeg at det er veldig hyggelig, avslutter hun.

Det vil i ettermiddag bli holdt et større møte om det lokale musikk -og kulturlivet i Fredrikstad, der dette temaet nok antagelig vil stå på høyt på dagsordenen. Ballade håper å komme nærmere tilbake til dette. I mellomtiden har Willy Bs utspill blant annet blitt tatt videre på Fredrikstad Blads diskusjonssider, der én leser kommer med følgende oppfordring til byens kulturpolitikere:

— Et slikt institutt, og et slikt museum, vil være helt unikt i norsk sammenheng. Nå bør Østfoldpolitikerne snart få ut fingern og være litt på hugget. Denne muligheten kommer bare én gang.

Det siste vil nok også kultur – og musikkfolket i Kristiansand, Oslo og Namsos kunne skrive under på.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev