NordlandMFUke20_SkyNY0108

Norsk Rockforbund fornøyde med budsjettet

Turné-, transport- og festivaltilskuddsordningen for rock foreslås videreført i 2001 og styrket med 0,8 mill. kroner i forhold til 2000. I tillegg legges det ikke opp til moms på konsertbilletter i forbindelse med den nye momsreformen. Begge deler blir godt mottatt hos Norsk Rockforbund.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I pressemeldingen fra Norsk Rockforbund heter det:

Ved første øyekast er det fremlagte Statsbudsjett godt nytt for Norsk Rockforbund og levende konsertaktivitet.

Vi har jobbet spesielt med to saker: viderføring av Turné-, transport og festivalstøtteordningen (TTF) og å unngå moms på konsertbilletter.

Begge disse sakene synes å ha gått bra!

TTF-ordningen har vært truet av nedleggelse de to siste år med flertallsmerknader i Kulturkomitéen. Mange med oss har jobbet for en videreføring, og det er godt å se at vi nå har blitt hørt. Ordningen gir i hovedsak støtte til uetablerte artister og konsertarrangører. Ordningen er til overmål utvidet fra 3,5 mill til 4,1 mill.

Moms på konsertbilletter vil ikke bli foreslått som en del av den nye momsreformen.

Imidlertid er det foreløpig vanskelig å si hvor visse genser vil gå, da det i Odelstingsproposisjon no 2 foreslås moms på f.eks diskotekdrift. Vi trenger mer tid, og mest sannsylig

hjelp, til å tolke teksten her. Den er forøvrig:

«Restauranter og bevertningssteder er avgiftspliktig for serveringsvirksomhet. Disse må beregne avgift av den delen av inngangspengene som gjelder servering, dans, diskotek e.l., mens det for eventuelt særskilte inngangspenger i forbindelse med arrangement av konserter i nevnte lokaler, ikke skal beregnes avgift.»

AP var forøvrig det siste partiet til å avklare sitt syn på billettmoms-saken, og derfor er det lite trolig at dette synet vil bli justert i negativ retning i Stortingsbehandlingen av saken.

Det ligger imidlertid andre negative økonomiske konsekvenser i moms på overnatting, reise og konsulenter, som vil øke kostnadene for konsertarrangørene.

Stein Andreassen

Daglig leder Norsk Rockforbund

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev