Norsk Rockforbund logo

– Historisk rockesatsing, 10 millioner til pop, rock og blues

Norsk Rockforbund er meget fornøyd med Statsbudsjettet for 2007 som ble lagt frem fredag. Til sammen foreslår regjeringen en økning på over 10 millioner kroner til blant annet øvingslokaler, TARP, festivaler og BRAK, samt midler til prøveprosjektet med en egen klubbstøtteordningen på 1 million kroner. Norsk rockforbund vil forvalte klubbstøtteordningen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Dette er rett og slett helt fantastisk! Alle de viktigste kampsakene for Norsk Rockforbund i denne perioden er mer eller mindre innfridd, er reaksjonen til Monica Larsson, daglig leder i Norsk Rockforbund, i en pressemelding fra Rockforbundet fra fredag.

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag viser at Musikk-Norge står overfor et virkelig veiskille med en helt ny og offensiv kulturpolitikk. Norsk Rockforbund er spesielt fornøyd med at prøveprosjektet med en klubbstøtteordning har fått 1 million kroner. En slik ordning vil føre til flere konserter, i hele landet – hele året.

Inn under Rockforbundet
Norsk Rockforbund vil jobbe for at klubbstøtteordningen forvaltes av organisasjonen, som representerer ca. 130 studentsamfunn, blues- og rockeklubber over hele landet.

– 1 million kroner er ikke så mye penger, men dette er et svært viktig skritt i riktig retning for norske helårsarrangører, og prøveordningen kan gi oss noen viktige erfaringer på hvordan vi kan sørge for kvalitetskonserter i både bygd og by hele året, sier Monica Larsson.

Spesielt gledelig er også satsingen på Musikkverkstedordningen og øvingslokaler, med en samlet økning på 2,5 millioner. Dette er midler som kommer norske arrangører, utøvere og rockeverksteder til gode.

Festivaløkning
Festivalene får som varslet en fortjent økning på 3,5 millioner kroner. Dette har, sammen med at en rock- og bluesfestival bør få knutepunktstatus, vært viktige politiske målsetninger for Norsk Rockforbund i flere år. At knutepunktstatus for rock- og bluesfestival nå er innvilget med 1,5 million kroner, er rett og slett en stor kulturpolitisk seier. Endelig er rocken tatt på alvor og havnet i det gode selskap med festspillene i Bergen, Olavfestdagene i Trondheim, MoldeJazz med flere.

Det er flere positive nyheter i statsbudsjettet som vil virke positivt inn for arrangører, rock og blues. Frifondordningen, som er svært viktig og populær blant Norsk Rockforbunds medlemmer, er styrket med 15,6 millioner. Turne og Arrangørstøtte for Rock og populærmusikk (TARP-ordningen) i Norsk Kulturråd er styrket med 1 million.

Dette er en sentral støtteordning for norske konsertarrangører og økningen vil, sammen med den nye klubbstøtteordningen, slå positivt ut for konsertvirksomheten i hele landet.

På toppen av disse gledelige satsingene har BRAK, kompetansesenteret for Rock i Bergen, kommet inn på Statsbudsjettet med en halv million kroner. Norsk Rockforbund har i flere år jobbet for utbyggingen av regionale kompetansesentre, for å styrke de lokale rock- og arrangørmiljøene.

Innfridde løfter
— På vegne av norske arrangører er det utrolig moro å kunne gratulere den rød-grønne regjeringen med at de har fulgt opp sine løfter fra Kulturløftet på de feltene som berører pop, rock, blues, frivillighet og levende musikk. Vi ser frem til fortsettelsen!, sier Monica Larsson i Norsk Rockforbund.

Organisasjonene bak det interessepolitiske samarbeidet i ‘Samstemt’ er også svært fornøyde med Statsbudsjettet. De fellespolitiske innspillene er tatt på alvor og det er gledelig. Organisasjonene vil fortsette samarbeidet for å løfte hele det norske musikklivet.

Norsk Rockforbund har disse nettsidene.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev