Forsvarets Musikkorps Trøndelag

Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken foreslås lagt ned

Samtidig som norsk musikkliv feires med brask og bram, står to av de eldste institusjonene i norsk musikkliv i fare for å bøte med livet. – Den foreslåtte nedleggelsen av de to korpsene vil ikke bare innebære et tap av nærmere seksti musikerstillinger, men vil også få store konsekvenser for det sivile kulturlivet, sier en engasjert Thomas Rimul til Ballade. – Forsvarets musikk er for mange unge musikere det første møtet med det profesjonelle musikklivet, og yter dessuten en betydelig innsats også utenfor de ordinære scenene. Forslaget om nedleggelse vil innebære at Forsvaret bare sitter igjen med tre musikkorps, mot syv i 2001.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

— I henhold til sedvane på denne tiden av året ønsker forsvaret å kutte i sitt rike kulturtilbud, og i år rammer det Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken, sier dirigent Thomas Rimul til Ballade. – Dette er to av de eldste institusjonene i norsk musikkliv, og Marinemusikken var i over et århundre den eneste utdanningsinstitusjonen for blåsere i Norge.

Rimul legger vekt på at korpsene også spiller en stor og aktiv rolle for det sivile kulturtilbudet.

— I dag er forsvarets musikk av de mest aktive kulturleverandører utenfor de ordinære scenene – gjennom sine tilbud til for eksempel skolebarn og ungdom, og ved eldre- eller sykehjem, i tillegg til de vanlige konsertseriene som tilbys, forteller han. – Produksjonsraten, målt i antall konserter, er formidabel i forhold til de stramme budsjettene korpsene disponerer, og de dekker store geografiske områder i sitt årlige virke gjennom sin konsertering i distriktene.

Thomas Rimul avtjente selv førstegangstjenesten som musiker ved Forsvarets Musikk Trøndelag i 1990-1991. Han har vært engasjert der som klarinettvikar, og har også gjestet korpset som dirigent en rekke ganger. Han er i dag kunstnerisk leder for sinfonietta- orkesteret Ensemble Ernst, og har ellers gjestet flere av Nordens ledende samtidsorkestre.

— Ved en nedleggelse forventer forsvaret å spare 28 millioner, sier Rimul, – Foruten at vi mister nærmere seksti musikerstillinger, vil det også innebære store konsekvenser på mange områder. Marinemusikken er eneste profesjonelle aktør i Vestfold fylke, og musikerne derfra bærer mye av det frivillige musikklivet i fylket.

Thomas Rimul mener videre at ringvirkningene ved en nedleggelse også vil være store for det profesjonelle musikklivet.

— Forsvarets musikk er for mange unge musikere det første møtet med det profesjonelle musikklivet, og har stor betydning som skolerende og dannende institusjon både for instrumentalister, dirigenter og solister. Selv om korpsene kun har rundt tredve fast ansatte, skaper de arbeidsplasser for mange norske musikere i de fleste sjangre, forteller han.

— På den andre siden – det hadde jo vært fint med en penguinrakett eller to, avslutter Rimul ironisk.

Ballade hadde i 2001 en rekke artikler om situasjonen for Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand, som den gang ble foreslått nedlagt. Forslaget vakte stor storm innen hele musikklivet, og avfødte bl.a. en rekke engasjerte leserinnlegg og en stor e-postaaksjon overfor Stortinget. Det hele endte med at Regjeringen foreslo at Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet i Halden og Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand skulle få støtte til å drives videre som sivile korps.

Om nedleggelsen av Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken gjennomføres, vil det innebære at Forsvaret i løpet av snaue tre år vil ha mistet fire av opprinnelig syv korps.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev