Sildajazz ,mobil 2

Korpslederne må på banen!

Dirigent og komponist Rolf Gupta ber i en replikk til John Persen Forsvarets korpsledere om å komme på banen i militærkorpsdebatten. Han lurer også på om Kulturdepartementet har sovnet inn.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

John Persen uttrykker seg så utydelig at jeg føler behov for å hjelpe ham litt. «Kick ass» er hans spesialitet. Noen ganger fungerer det, andre ganger virker det mot sin hensikt. Det er viktig å forstå at hans hilsen til Forsvarsdepartementet er ironisk ment. Han sier så mange fornuftige ting på så tvetydig måte at det viktigste budskapet ikke kommer tydelig frem: Vi som vet at Forsvarets Distrikts Musikkorps er Norges dårligst markedsførte kulturelle ressurs burde forlengst ha gjort et slag for å synliggjøre korpsenes kvalitet og bredde.

Administrative ledere for korpsene: Kom dere på banen! Hent inn støtte fra komponister, dirigenter, festival-arrangører og så videre som kan dokumentere korpsenes verdi overfor Forsvars- og Kulturdepartementet.

Da man innså at den med høyest militær grad ikke lenger var selvskreven som dirigent, blomstret korpsene. Og dirigentene. En idé å tenke på samme måten når det gjelder det administrative?

Kulturdepartementet! Har dere sovnet? Hvilke konsulenter er det dere bruker? Noen med musikkfaglig kompetanse utenfor korpsene selv? Jeg spør fordi jeg ikke vet. Fortell! Informér!

Hvilke lærdommer kan vi trekke av Sveriges «sivilisering» og nedleggelser?

Norges Musikkhøgskole/andre musikkutdanningsinstitusjoner: Dere som produserer 99 prosent av arbeidskraften i korpsene. Har dere ikke ansvar for at uteksaminerte studenter har en reell mulighet til å finne stillinger etter endt utdannelse (blåsere, slagverkere, komponister, dirigenter)?

Dersom korpsene forsvinner, føyer dette seg bare inn i rekken av triste ting som skjer i «kulturlandet» Norge.

Vi har nesten ingenting og snart blir det ingenting, og da er det ikke noe stort poeng å bo her lenger, bortsett fra at det er god plass og fremdeles ganske frisk luft og at vi som arbeider med kultur er vant til å ikke bli tatt på alvor og går i indre eksil eller i frø.

Rolf Gupta, dirigent og komponist

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.