Musikklærerprisen 2020 ble overrakt Marit Lucie Heggedal fredag 16. oktober av leder for Musikk i skolen, Ulrika Bergroth-Plur (Foto: Musikk i skolen)

Musikklærerprisen 2020 til Holmlia-lærer

Marit Lucie Heggedal, eller Musikk-Marit som alle kaller henne, har vært musikklærer ved Lusetjern barneskole på Holmlia i Oslo siden 1999. I dag ble hun hedret for arbeidet med Musikklærerprisen 2020.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det er Musikk i Skolen som deler ut Musikklærerprisen i forbindelse med Musikklærerdagene. Formålet med prisen er å synliggjøre,
styrke og løfte musikklærerens rolle og musikkfagets og sangens status i norsk skole, skriver Musikk i skolen i en pressemelding til Ballade.

Musikklærerprisen 2020 er tildelt Marit Lucie Heggedal, eller Musikk-Marit, som både voksne og barn kaller henne. Heggedal er opprinnelig fra Kristiansund, men bosatt i Oslo, hvor hun har jobbet som musikklærer i 35 år. Siden 1999 har hun vært musikklærer ved Lusetjern skole på Holmlia i Oslo.

Om musikklærer Heggedal sies det blant annet at hun har stor betydning for fellesskapet på skolen, både for elever og ansatte; at innsatsen og engasjementet hennes for musikkfaget virker samlende og løfter hele skolen; at hun mestrer den krevende oppgaven å undervise på alle trinn; at hun bruker musikkfaget på tvers av alle fag og områder, for eksempel i begynneropplæring og i språkopplæring for nyankomne språklige minoriteter; at hun bidrar til stor sangglede ved skolen og bruker sin kompetanse til å støtte, oppmuntre og stimulere elevene til å hevde seg selv positivt, både faglig og kulturelt.

I tillegg kommer det fram i meldingen at Marit Lucie Heggedal på fritiden sprer musikk- og sangglede blant annet til eldre som bor på institusjon, at hun er lokal drivkraft for Den kulturelle skolesekken og trakterer orgelet i Holmlia kirke.

Juryen har bestått av Fridtjof Hjertaas ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim, Camilla Myhrer-Næss, grunnskolelærer og frilanssanger og sangpedagog i Bergen, Mia Staurset Finjarn, musikklærer ved Bjørndal barneskole i Oslo og Eirik Solberg, musikklærer ved Hartvig Nissens videregående skole i Oslo.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.