pixel

Norges Musikkorps Forbund: åpent brev til Godal og Horn

Norges Musikkorps Forbund har for tiden 65 000 medlemmer fordelt på 1650 korps. Som Norges største frivillige kulturorganisasjon følger de spent og interessert med på debatten rundt nedleggelse av militærkorpsene. Nå har de i sakens anledning sendt Ballade sin offisielle uttalelse , som også er sendt Forsvarsminister, Kulturminister og militærkorpsene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon, med 65000 medlemmer fordelt på 1650 korps.

Våre korps er helt avhengige av dyktige dirigenter og instruktører, og disse hentes i stor grad inn fra Forsvarets 7 militærkorps.

I dette ligger en gjensidig avhengighet. Amatørkorpsene og institusjonene rekrutterer til militærkorpsene, og disse gir oss profesjonelle instruktører, dirigenter og lærere tilbake.

NMF ser med stor bekymring på at 3 av Forsvarets 7 korps nå er foreslått nedlagt. Militærkorpsene er en svært viktig tradisjonsbærer, med en unik historisk og kulturell verdi. Kopsene har satt standarden for formidling av korpsmusikk i vårt land, og vært korpsbevegelsens forbilder og «fanebærere» i alle år.

Dette handler også om bestilling og fremføring av nye komposisjoner av norske komponister. Utviklingen av nytt repertoar kommer hele korpsbevegelsen til gode, og også på dette området er militærkorpsene med på å utvikle norsk musikkliv som sådan.

Militærkorpsene spiller inn en rekke CD-er, og de gir regelmessige konserter over hele landet. Spesielt viktig her er kanskje de mange skolekonsertene som produseres for barn og unge. Dette er holdningsskapende arbeide, som er med på å fremme interessen for- og opplevelsen av musikk. Militærkorpsene er korpsbevegelsens fremste ambassadører m.h.t. musikalsk kvalitet.

Det må også nevnes at militærkorpsene representerer et viktig arbeidsmarked for mange av våre profesjonelle norske dirigenter, og disse får mulighet til å utvikle seg som musikere gjennom arbeid med profesjonelle korps. Dette kommer hele korpsbevegelsen til gode.

En evt. nedleggelse av de respektive militærkorps er et resultat av Stortinges pålegg til Forsvarssjefen om økonomiske innsparinger.

All den tid de ansatte er «uoppsigelige», vil det være et åpent spørsmål om dette tiltaket vil være ressursbesparende. Det er svært få andre musikerstillinger de ansatte evt. kan gå til. Også på begynnelsen av 90-tallet har nedleggelse vært foreslått, men den gangen vart det avverget etter påtrykk fra bl.a. frivillig musikkliv.

Militærkorpsene er en institusjon i norsk kulturliv, som vil bli sterkt svekket ved gjennomføring av forslaget. Det er i seg selv nedslående at ca. 84 musikerstillinger i norsk kulturliv foreslås kuttet, dette i et land som løfter kultur, verdier og identitet høgt i alle sammenhenger.

Stillingene i militærkorpsene er en viktig motivasjon og et viktig mål for mange musikkstudenter

NMF vil på vegne av norsk korpsbevegelse og frivillig musikkliv sterkt fraråde at forslaget følges opp, en gjennomføring vil gjøre oss til en fattigere kulturnasjon.

Vi håper at forslaget revurderes og at samarbeidet mellom amatørmusikklivet og de profesjonelle militærkorpsene kan opprettholdes og styrkes i årene fremover!

Vennlig hilsen

Trude H. Drevland
Generalsekretær NMF

Jan Roger Øren
Musikksjef NMF

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.