Forsvarets Musikkorps Østlandet

Forsvarets Distriktsmusikkorps i Halden og Kristiansand blir sivile korps

Regjeringen foreslår at Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet i Halden og Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand blir lagt om, slik at de to korpsene får videre drift som sivile korps. Omleggingen vil gjelde fra 1. januar 2003. – Dette er en veldig spennende løsning, som så vidt jeg kan se er inspirert av Ellef Nesheims Orkestermelding, sier musikkmajor Harald Rødal i Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet. – En musikerpool av den typen vi får her må være enestående i landet. I Halden er Fremskrittspartiet lite begeistret for den kommunale egenandelen det legges opp til.

Kalender

Det er enighet om å foreslå vidareføring av musikerressursene innenfor rammen av to modeller. Dette går frem av St.prp. nr. 1 (2002-2003), Tillegg nr. 4, om endring av Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2003, og er et resultate etter drøftinger mellom Kultur- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, vertsfylkeskommunene og kommunene, de ansattes organisasjoner og representanter for korpsene.

I Halden vil 21 av musikarane i Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet bli overført til en ny stiftelse. Denne vil i tillegg bli supplert med noen flere musikere. Kultur- og kyrkjedepartementet, Østfold fylkeskommune og Halden kommune er enige om en ramme for det totale offentlege tilskuddet på 18 mill. kroner. Denne er fordelt med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen. Det sivile korpset i Østfold får status som region-/landsdels-institusjon. Dermed vil den lange korpstradisjonen med utgangspunkt i Halden bli videreført, heter det i en pressemelding fra Kultur- og Kirkedepartementet.

I Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet har 19 av 24 musikere valgt overføring til en ny stiftelse. Det vil være nødvendig med nokre flere musikere for å oppnå et funksjonsdyktig korps. Det sivile korpset vil inngå i same stiftelse som Kristiansand Symfoniorkester. Denne har status som region-/landsdelsinstitusjon. Korpset og orkesteret vil innenfor stiftelsen utgjøre to kjerneensemble. Disse vil holde konserter både hver for seg og i fellesskap. Denne ordningenn vil legge til rette for en fleksibel bruk av musikarressursene til beste for regionen, og fører til at korpset får lavere utgifter enn det ville fått som en selvstendig stiftelse, heter det.

Rammene for det totale offentlige tilskuddet til korpsenhetene blir 15,6 millioner kroner, fordelt med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen.

— Vi er veldig glade for at ikke det verst tenkelige slo til, at vi rett og slett bare ble lagt ned, sier musikkmajor Harald Rødal i Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet til Fædrelandsvennen. – Nå står vi overfor en veldig spennende løsning som så vidt jeg kan se er inspirert av Ellef Nesheims Orkestermelding. En musikerpool av den typen vi får her er nytt i Norge, jeg mener det må være enestående i landet.

Halden Arbeiderblad kan i dag fortelle at Fremskrittspartiet lokalt setter seg i mot at kommunen skal sette av rundt 2, 7 millioner kroner til drift av den nye korpsmodelllen.

— Vi vil i utgangspunktet beholde korpset i Halden vi også. Men slik avtalen er gjort, er det feil at kommunen må gå inn med en så stor sum når den økonomiske situasjonen er som den er. Spesielt siden fylkeskommunen bare har råd til 1 million, sier stortingsrepresentant Henrik Rød til HA, der han tar til orde for å reforhandle avtalen.

Ballade har hatt en rekke artikler rundt skjebnen til de to korpsene, som vakte et sterkt engasjement i hele musikk-Norge i fjor sommer. Nedenfor finner du som vanlig relevante lenker til bakgrunnsstoff og innlegg i saken.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev