Trond Giske_06 (Bjørn Sigurdsøn/Statsministerens kontor)

416,7 millioner til kulturformål

Regjeringen har i dag fordelt 416,7 millioner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. Her er fordelingene til Den kulturelle skolesekken, kulturbygg og frifond.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

416,7 millioner til kulturformål

Regjeringen har i dag fordelt 416,7 millioner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål.

167 millioner går til Den kulturelle skolesekken, 124,7 millioner går til kulturbygg og 125 millioner til Frifond.

Årets økning på seks millioner kroner til Den kulturelle skolesekken skal benyttes til pilotprosjekter for utvidelse av til videregående skole i utvalgte fylkeskommuner.

— Elever i den videregående skole er i en viktig fase i livet, og vi ønsker å gi også de litt eldre elevene tilbud om Den kulturelle skolesekken, sier kultur- og kirkeminister minister Trond Giske i dagens melding fra Kulturdepartement.

I tillegg benyttes seks millioner kroner til å videreføre satsingen på de regionale vitensentrene. Disse har et formidlingsansvar for hver sin region og dekker til sammen hele landet, heter det fra departementshold.

Den kulturelle skolesekken:
Lokale tiltak:
Østfold 6 290 729
Akershus 10 808 543
Oslo 7 933 998
Hedmark 5 441 008
Oppland 5 315 776
Buskerud 6 242 535
Vestfold 5 686 312
Telemark 4 844 611
Aust-Agder 3 712 832
Vest-Agder 4 915 443
Rogaland 9 762 535
Hordaland 10 134 180
Sogn og Fjordane 4 434 496
Møre og Romsdal 6 924 971
Sør-Trøndelag 7 021 312
Nord-Trøndelag 4 558 477
Nordland 7 693 991
Troms* 5 501 404
Finnmark 4 776 848
* I tilskuddet til Troms fylkeskommune er det inkludert kr 100 000 til Svalbard.

Vitensenter:
Jærmuseet: 1 200 000
Norsk Teknisk Museum (Oslo): 1 200 000
Midtnordisk vitensenter (Trondheim): 1 200 000
Nordnorsk vitensenter (Tromsø): 800 000
Bergen vitensenter: 800 000
Innlandet vitensenter (Gjøvik): 800 000

Pilotprosjekt – Utvidelse av Den kulturelle skolesekken til videregående skole:
Vest-Agder: 1 000 000
Hordaland: 685 000
Sogn og Fjordane: 500 000
Møre og Romsdal: 1 000 000
Hedmark/Oppland:1 500 000
Troms: 800 000
Evaluering: 500 000

Sentrale prosjektmidler (33 mill. kroner):

Musikk (19 mill. kroner):
Rikskonsertene: 19 000 000

Scenekunst (6 mill. kroner):
Norsk kulturråd: 3 000 000
Norsk Scenekunstbruk: 3 000 000

Visuell kunst (5 mill. kroner):
Riksutstillinger (Nasjonalmuseet for kunst): 2 000 000
Nordnorsk kunstnersentrum: 500 000
Norsk Form: 500 000
Trondheim kunstmuseum: 500 000
Lillehammer kunstmuseum: 500 000
Sørlandets kunstmuseum: 500 000
Rogaland kunstmuseum: 500 000

Film (3 mill. kroner):
Norsk filminstitutt: 3 000 000

Til sammen Den kulturelle skolesekken: 167 000 000

Kulturbygg:

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus: 49 700 000
Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur: 75 000 000

Til sammen kulturbygg: 124 700 000

Frifond:

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: 86 200 000.
Norsk musikkråd: 31 900 000
Norsk teaterråd: 6 900 000

Sum: 125 000 000

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev