Sandefjord Kommunevåpen

LOK-støtten: Barn og nye arrangementer er vinnerne i Sandefjord

Sandefjord: Bekymret arrangør får økte bevilgninger til kulturtiltak uten LOK-støtten. Men ingen av søkerne fikk så mye som de ønsket. «Vinnerne» i Sandefjord er barn og nye arrangementer, mens alle etablerte tiltak fikk nedgang i støtten. – Kulturministeren kan ikke forvente at vi bare erstatter de pengene som bortfaller fra kulturrådet, sier kultur- og fritidssjefen i Sandefjord til lokalavisen. Dette synet deles ikke fra statlig hold: – Kommunene fikk så mye mer penger på statsbudsjettet at de må ta det på egen kappe hvis kulturen ikke får nok penger, sier statssekretær Randi Øverland.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Bakgrunn

Som Ballade behørig har berettet om tidligere ble støtten til Lokale kulturtiltak (LOK) fjernet på inneværende statsbudsjett. Overføringene skal heretter skje i regi av landets enkelte kommuner. Dette skapte mye strid blant mange av landets mindre arrangører, og en underskriftskampanje mot vedtaket fikk nær 10 000 støtteerklæringer i løpet av kort tid.

Kulturministeren har beroliget de lokale arrangørene med at kultursektoren samlet sett fikk en formidabel budsjettøkning, og at kommunene både er mest egnet til å foreta en slik tildeling og at de nå har økonomiske muskler til å gjøre det. Motstanderne til dette hevdet blant annet at det er en fare for at midlene forsvinner i det store kommunesluket, siden de ikke er øremerket kulturtiltak.

— Det vil bli stor forskjell på kommuner der man setter midlene til side og de kommunene som sliter med underskudd i helse- og skolesektoren, men den likebehandlingen kulturrådet besørger har ikke kulturministerens forståelse for, uttalte initiativtager til underskriftskampanjen, kantor Thor Henning Isachsen til Ballade i desember.

På et møte mellom partene lovte Giske å følge utviklingen i kommunen nøye, og estimerte et nytt møte i mars i år, før revidert statsbudsjett. Kantor Isachsen oppfordret i desember alle parter til å informere om hvordan den nye situasjonen oppleves innen dette møtet.

Barn og nye arrangementer er vinneren i Sandefjord

Sandefjord kommune var blant åtte kommunene i Norge som mottok størst andel fra de nedlagte LOK-midlene. Kultur- og fritidsutvalget i kommunen har nå fordelt penger til sommerens kulturarrangementer. Rådmannens forslag var at 255.000 kroner skulle fordeles på ni ulike prosjekter, men politikerne økte totalsummen til 265.000, melder Sandefjords Blad.

I forkant av fordelingen uttalte en urolig Dag Nilssen i Foreningen Kulturelt Initiativ til lokalavisen:

— Giske kan ikke bare knipse i fingrene og tro at vi får penger fra kommunen.

Nilssen sa også at det var problematisk å ikke vite hvor de nå skulle henvende seg for å få støtte nå som LOK-støtten var borte. Foreningen fikk i følge avisen 50.000 kroner i støtte fra Norsk kulturråd i fjor, i tillegg til at Sandefjord kommune støttet mange av deres arrangementer.

Foreningen Kulturelt Initiativ har nå fått økt sin bevilgning til 75. 000 kroner fordelt på tre prosjekter, mye takket være kommunenes satsningsområder på barn og nye arrangementer:

— Vi har vært nøye med å gi til barn og ungdom, i tillegg til at nykommerne blant arrangementene får større beløp enn de arrangørene som har holdt på en stund og har et innarbeidet produkt, uttalte Arbeiderpartiets Morten Istre til avisen.

Men selv om politikerne økte bevilgningen, var det ingen av arrangørene som fikk så mye penger som de hadde håpet på. «Grieg for barn» og Ivo Da Capo fikk halvparten av søknadsbeløpet, de andre vesentlig mindre.

Alle som gjennomførte lignende arrangementer i fjor får mindre penger i år enn i 2006.

— Det er viktig at mange prosjekter blir tilgodesett. Jeg tror selve bevilgningen og støtteerklæringen fra kommunen er viktigere enn pengebeløpet, sier Høyres Synnøve Vetvik i sin lokalvis.

Har ikke mer penger

Kultur- og fritidssjef Siri Fristad Mathisen mener bortfallet av LOK-støtten er problematisk for en kommune som Sandefjord:

— Budsjettet er bare justert for prisstigningen. Vi har ikke fått mer penger til fordeling selv om Kulturrådets pott er forsvunnet. Kommunen bidrar allerede økonomisk til mange arrangementer. Men kulturministeren kan ikke forvente at vi bare erstatter de pengene som bortfaller fra Kulturrådet. Innenfor et lite kulturbudsjett er 100.000 kroner fryktelig mye penger.

— Politikerne vil ikke automatisk prioritere kulturen i konkurranse med helse og skole, sier Fristad Mathisen til Sb.

Kommunalt ansvar

Dette argumentet deles ikke på sentralt hold:

— Kommunen har ansvaret, understreker statssekretær Randi Øverland (Ap) i Kultur- og kirkedepartementet til Sandefjords Blad.

— Kommunene fikk så mye mer penger på statsbudsjettet at de må ta det på egen kappe hvis kulturen ikke får nok penger. Vi har sett at omtrent 150 kommuner har nytt godt av tilskuddene fra Norsk kulturråd. De andre har ikke fått noe. Så vi har fjernet ordningen med søknader fra enkeltaktører, og heller sprøytet 64 millioner kroner inn i musikklivet generelt, sier statssekretæren til sb.no.

Oversikt over bevilgningene fra kultur- og fritidsutvalget, slik det bringes videre av Sandefjord Blad (beløpet det ble søkt om står i parentes).

* Baderock: 40.000 kroner (350.000 kroner).
* Lilleby: 40.000 kroner (130.000 kroner).
* Ivo Da Capo: 25.000 kroner (50.000 kroner).
* Promenadecafeen: 20.000 kroner (100.000 kroner).
* ”Mozart på byen»: 20.000 kroner (125.000 kroner).
* Midtsommerfestkonsert: 15.000 kroner (125.000 kroner).
* «Grieg for barn»: 40.000 kroner (80.000 kroner).
* «Hvalsommer»: 25.000 kroner (150.000 kroner).
* «Piratene fra Tortuga»: 40.000 kroner (100.000 kroner).

— Vi skal følge med om kommunene rundt om i landet følger opp budsjettendringene med å bevilge mer penger til kulturen. Alle kommuner fikk store økninger i de frie inntektene over statsbudsjettet, så da må kommunen ta det på sin egen kappe hvis kulturen blir skadelidende ved at budsjettene ikke økes, sier Øverland til Sandefjords Blad.

Ballade vil selvsagt også følge situasjonen i tiden fremover. Vi mottar gjerne tips om hvordan bortfallet av LOK-midlene slår ut lokalt, og er spesielt spent på hva utslagene blir for de større byene, der det er mange søkere om beinet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev