Papirbunke

Giske fikk oppropet – lovte nytt møte i mars

Fredag fikk Giske overlevert 9000 underskrifte mot nedleggelse av LOK-støtten av kantorene Isachsen (Vestby) og Hovind (Oppegård) . Han avtalte nytt møte i mars 2007 der den nye ordningen da skal evalueres. Han lovte dessuten å følge utviklingen med argusøyne. Giske tror fremdeles at nærhet mellom utdeler og utøver er den beste løsningen for god fordeling av kulturmidler. Isachsen mener Giske i beste fall har et pedagogisk problem.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

Før helgen fortalte Ballade om det forestående møtet mellom kantorene i Follo, som startet underskriftskampanjen mot nedleggelsen av LOK-ordningen, og kulturminister Trond Giske. Over 9000 kulturaktører har i løpet av drøyt tre uker signert dette oppropet, som dermed har blitt en av landets største grasrot-opprør i kultursektoren.

Kantor Thor Henning Isachsen fortalte i forkant at han ikke hadde de store forventningene til dette møtet, tiden var dessuten løpt fra dem, siden kulturkomiteen på torsdag ga fra seg sin innstilling uten merknader til LOK-kuttet. Men han synes det var oppløftende at ministeren ville ta seg tid til å lytte til argumentene som har kommet frem i denne saken.

Ingen forståelse
Kantorene troppet fredag opp på ministerens kontor sammen med en tykk underskriftsbunke fra engasjerte kulturmennesker landet rundt, uten store håp om endringer, men med et ønske om å formidle den frustrasjon, sinne og skuffelse mange nå sitter igjen med.

Isachsen sier i dag til Ballade at det som ventet ikke var så veldig mye nytt som skjedde under dette møtet, men noe positivt kom ut av det:

— Vi satt sammen over en time, og det var dobbelt så lenge som planlagt. Det forteller noe om at ministeren har en viss interesse i denne saken, og det ser jeg på som positivt. Når det er sagt, Giske har ingen forståelse for oppropet. Han mener vi har gått veldig negativt ut, og at dette dreier seg om en ørliten del av det totale budsjettet. At disse 5 millionene er en dråpe i havet har han jo rett i, sett fra sin side.

— Kulturmidler må øremerkes
Kantor Isachsen argumenterte for at Giskes credo om nærhet mellom utøver og utdeler ikke holder mål, særlig med tanke på at midlene ikke øremerkes kulturformål i de enkelte kommuner.

— Det vil bli stor forskjell på kommuner der man setter midlene til side og de kommunene som sliter med underskudd i helse- og skolesektoren, men den likebehandlingen kulturrådet besørger har ikke kulturministerens forståelse for, sier Isachsen.

Kantorene har i forkant gjort en rundspørring blant noen kommuner i Follo og fått følgende resultat: De steder hvor det ikke dreier seg om kutt i kulturbudsjettet er kulturbudsjettene for 2007 videreført uten en krone i påplussing.

Kantorene argumenterer for at dette setter kulturministerens optimistiske anslag om stor økning i kommunenes kultursatsing i et annet lys: – I beste fall må vi kunne konstatere at det ligger an til en stor forskjellsbehandling av lokal, frivillig kulturaktivitet. Vi framhevet også at den nærhet mellom den som bevilger (kommunen?) og mottaker ikke alltid er ideell: Ofte spiller kulturelle, politiske og livssynsbetingede preferanser inn i avgjørelsen hos den som tar seg av disse sakene lokalt.

— Giske tok dette tydelig innover seg, og understreket at dette er en problemstilling som de skal følge nøye i tiden fremover, sier Isachsen til Ballade.

Trond Giske fortalte at kulturdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og orientert om vedtaket vedrørende LOK, der han har bedt kommunene å ta ansvar. Han mente at kulturarbeidere må minne kommunene på deres ansvar nå som de har fått så mye mer penger.

I forbindelse med den usikre situasjonen estimerte Giske et nytt møte i mars 2007, før revidert statsbudsjett, da saken skal evalueres på nytt.

— Giske har et pedagogisk problem
— Jeg blir irritert over politikere som sitter på folks nåde og skal representere kulturen i Norge så elegant lukker dørene for 9000 røster. Giske virket for så vidt lydhør, men jeg sa rett ut at han har et pedagogisk problem, sier Isachsen, som stilte følgende spørsmål til ministeren.

— Hvordan skal alskens små grupper og artister vite om hva som finnes av mulige støtteordninger i sin kommune og hvem skal fortelle dem om disse?

Denne problemstillingen uttrykte kulturministeren forståelse for, forteller han.

Isachsen understreker at de med dette møtet fikk en kontakt med ministeren som han anser som verdifull.

Han oppfordrer også alle artister landet over til å fôre initiativtagerne til oppropet med informasjon om hvordan den nye situasjonen oppleves innen neste møte i mars.

I et skriv til noen av de aktive partene i denne saken, som er utstedt fra kantorene, står det derfor:

”Vi skal saktens klare å fortelle om hvordan det går med oss, men denne saken er jo større og vi er derfor avhengige av å høre hvordan dere andre klarer (eller ikke klarer) dere. Jeg tror det er viktige å være redelige og nøkterne i denne saken for å nå fram. LOK-støtten kommer ikke tilbake, og vi må se oss om etter andre kilder. Det er en mulighet for at vi kan påvirke den videre prosessen fram mot en ordning vi kan leve med. Vi hører gjerne fra dere.”

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev