Papirbunke_høy

Opprop til Giskes bord

Over 9000 personer og organisasjoner har nå skrevet under på oppropet mot å legge ned LOK-ordningen. Førstkommende fredag skal den fete bunken overleveres statsministeren av de tre initativtagerne, de tre kantorene i Follo. Thor Henning Isachsen sier til Ballade at han ikke har stor tro på at ministeren vil snu i denne saken, men han vil kanskje komme på andre tanker. Isachsen mener Giske har opptrådt arrogant i denne saken, og det er en fare for demokratiet hvis et så sterkt krav – om så små summer – ikke blir hørt. – Det taler til statsrådens fordel at han åpner kontoret for oss, sier Isachsen.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Bjørn Hammershaug

Tidligere i høst satte tre kantorer i Follo seg ned og forfattet et opprop mot kulturminister Trond Giskes planer om å legge ned LOK-ordningen. Lite ante vel Thor Henning Isachsen, Bernt Nordset og Anders Hovind at de med dette satte i verk tidenes største folkekrav i norsk kultursektor. Et skikkelig grasrot-opprør. I skrivende stund har oppropet mottatt 9263 signaturer som støtter kravet om å omgjøre ministerens beslutning.

Kulturministeren har hele tiden stått steilt på sin beslutning, men førstkommende fredag vil han møte kantorene til et møte, der oppropet skal overleveres.

Tror ikke på Giskes spådommer
Hva er deres kommentar til denne responsen, Thor Henning Isachsen?

— For det første viser det at vi har gjort noe viktig. Vi har satt i gang noe som engasjerer over det ganske land. Oppropet er støttet av et bredt spenn av kulturarbeidere og interesserte i flere lag av folket, fra amatører til profesjonelle.

— Dernest er dette et uttrykk for at alle disse rett og slett ikke tror på Giske, de tror ikke på løftet han gir nå som kommunene nå skal overta driften. Dette sier også flere i klartekst, og en av de beste kommer fra Steinar Ofsdal:

”Kjære Trond! Jeg tror at du vil denne forandringen av LOK-ordningen fordi du tror det vil bli en bedre løsning. Men som du ser av den massive reaksjonen fra kulturarbeidere, så tror vi ikke på det. Vi tror nemlig ikke at kommunenes ansvar for disse midlene vil føre til at viktige kulturelle tiltak vil kunne fortsette. Hvis det er noe du vet eller vil si oss om dette, som alle vi ikke vet eller skjønner, så må du forklare det. Hvis du har en overbevisning, og vi fortsatt ikke forstår det, så har du et pedagogisk problem. Dette må løses. Lag et møte. La oss diskutere dette. Jeg personlig har tru på at du vil kulturlivet vel, men at dette er et feilskjær.”

Isachsen kan også fortelle til Ballade at de har gjort undersøkelser i kommuner i Follo, som slett ikke taler til Giskes fordel. Kommunene har ikke planer om å øke kulturbudsjettene neste år:

— Dette bekrefter vår frykt og viser at våre mistanker er velbegrunnet.

Arroganse fra ministeren
Har dere noen forventninger i forkant av møtet med Giske?

— Klart det. Bare det at aksjonen har fått så stor respons at statsråden vil møtes oss er oppløftende. Forventinger er knyttet til at vi først og fremst får meddelt vårt budskap. Det taler til statsrådens fordel at han åpner kontoret for oss – selv om det nærmest bare skulle mangle. Men forventninger til hva han skal si, de holdes lavt nede på bakgrunn av det han tidligere har uttalt.

Hvordan reagerer dere på at kulturministeren ikke ønsker å revurdere sitt standpunkt på bakgrunn av oppslutningen?

— Det er en type arroganse her som jeg virkelig håpet han ikke hadde. Dernest vitner dette om en slags brist i demokratiet. Det dreier seg om en så liten sum som så mange er avhengig av, og jeg mener det er en fare for demokratiet å lukke ørene for dette. Det er jo snakk om en reell fare for veksten i grunnplanet. Husk at det er på grasrota det gror.

Har det kommet frem nye momenter i denne saken siden dere iverksatte oppropet, som har forsterket synspunkter dere vil formidle ministeren på fredag?

— Ja, både vår egen undersøkelse blant kommunene og opposisjonens støtte til vår sak har virket forsterkende.

Har du tro på at dette likevel vil ende i deres favør?

— Nei, ikke med denne støtten alene – men den kan kanskje bidra til å få ministeren på andre tanker, avrunder en spent kantor.

Oppropet kan leses og signeres her.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev