Bergen

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen?

I kjølvannet av kulturministerens foreslåtte nedlegging av LOK-ordningen, overføres ansvaret for lokale musikktiltak fra Kulturådet til hver enkelt kommune. I Bergen er man trygge på både musikk-kompetanse og satsingsvilje i forhold til dette feltet. Kulturbyråd Henning Warloe understreker allikevel at det er et stort etterslep i den nasjonale kommuneøkonomien i forhold til ordinær drift – og dermed mange meninger om hvordan en økning i kommunebudsjettene bør fordeles: – Vi er ikke glade for å måtte ta over det som tidligere var et statlig ansvar. Bergen kommune bruker stadig mer på kultur, men dette har lite å gjøre med regjeringens økonomiske politikk, sier Warloe til Ballade i dag.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Av Knut Steen

Kulturministeren har foreslått å legge ned Støtteordningen for lokale musikktiltak. I stedet overfører han ansvaret til den enkelte kommune. Med 12 mrd i ekstra kommune-bevilgninger, regner kullturministeren med 350 til 400 millioner ekstra til lokale musikktiltak via kommunebudsjettene neste år.

Men ser Bergen kommune for seg en 50 til 60-dobling av bevilgningene til kultur i året som kommer, slik Giske legger opp til?

— Det Giske må ha ment, var en 50-60-dobling av de seks millionene LOK-ordningen bidro med tidligere, sier byråd for finans, kultur og næring, Henning Warloe:

Mange om beinet
— Da stemmer i alle fall Giskes regnestykke. Vårt kulturbudsjett er på 230 millioner for 2007, vi har økt med 10 mill. i år, det gjør vi også neste år. Det er fint med mer penger til kommunene, men disse pengene blir jo bevilget for å dekke opp et stort etterslep i forhold til den ordinære driften, som de fleste kommuner har slitt med lenge.

Som kulturbyråd ønsker Warloe naturligvis mer penger til kulturformål. Samtidig poengterer han at det ikke bare er Giske som har meninger om hvor i kommunebudsjettene pengene bør havne:

— Alle statsråd-kollegene til Trond Giske vil gjerne fortelle kommunene hva pengene skal gå til; eldreomsorg, skoler, opprusting av lærerstaben, vedlikehold og liknende. Det begynner å bli ganske mange regninger. Bergen kommune bruker stadig mer på kultur, men dette har lite å gjøre med regjeringens økonomiske politikk. Vår del av disse seks millionene skal vi vel klare å kompensere for, vi har en rekke åpne støtteordninger og stipender som gir tilskudd til musikklivet.

— Må ofre egne planer
Men dette betyr ikke Warloe mottar nyheten om økte utgifter med et skuldertrekk:

— Vi er ikke glade for å måtte ta over det som tidligere var et statlig ansvar. Konsekvensen av dét, er at vi ikke kan realisere like mange av våre egne planer på kulturfeltet. Og det er selvfølgelig beklagelig.

Warloe kan heller ikke love at Bergen Kommune setter av 3.5% av budsjettet til kulturformål, som er det gjennomsnittet kulturministeren hat tatt utgangspunkt i.

— Nei. En ting er gjennomsnittet, det er mer interessant å se på hvor mange penger den enkelte kommune faktisk bruker på kultur – for Bergen utgjør ca 2% 230 millioner for 2007. Det er mange penger. Det som er minst like interessant, er å se på hvor proffe kommunene er på å legge forholdene til rette for kulturlivet. Her er vi ganske gode i Bergen, mener Warloe.

— Kompetansen skorter det ikke på
De som tidligere søkte LOK-ordningen, beveger seg innenfor alle musikksjangere, fra avantgarde-elektronika via samtidsmusikk til jazz og rock. Disse søknadene skal heretter gå til kommunen. Men har Bergen Kommune folk som er tverrsjangerlig musikk-kompetente, på samme måte som Kulturrådets musikkutvalg?

Direktør for kunst og kultur i Bergen, Bjørn F. Holmvik, var på ferie da Ballade ringte. Men konsulent Gerd Nilsen hadde ingen problemer med å ta spørsmålene på strak arm. Nilsen er trygg på at Bergenskompetansen innen musikkfeltet er mer enn god nok:

— Vi har spesialrådgivere innenfor musikkfeltet som inkluderer alle sjangere, så kompetansen skorter det ikke på. For tiden har vi tre med musikkvitenskap hovedfag i vår seksjon. Vi har utvilsomt den kunnskapen som trengs for å gi alle deler av musikklivet en kunnskapsrik og god behandling, vi legger velt på å være en kompetent samtalepartner med alle miljøer. Bergen er kjent som en musikkby med høy kompetanse på alle felt – derfor er det også viktig at kommunen kan matche den kompetansen, slår Nilsen fast.

Med LOK-støttens bortfall, vil enda mer ansvar havne på kommunale skuldre. Hva er riktig adresse for slike støttesøknader for Bergen Kommune?

— Bergen er en stor by og vi har en organisasjon med fire lokale kulturkontor med kompetente saksbehandlere. For konserter og forestillingen innenfor det profesjonelle kulturfeltet tar vi imot søknader og henvendelser til vårt sentrale kontor:

Kunst og Kultur
Postboks 7700
5020 Bergen

— I forhold til lokale musikktiltak som omfatter amatørmusikklivet, behandles disse i all hovedsak av de lokale kulturkontorene. Men vi har selvfølgelig også en dialog på sakebehandlernivå, understreker Nilsen.

Her er adressene til Bergens fire lokale kulturkontorer:

Arna og Åsane kulturkontor
Postboks 204 Ulset
5873 Bergen

Bergenhus og Årstad kulturkontor
Neumannsgt.1
5015 Bergen

Fana og Ytrebygda kulturkontor
Postboks 85 Nesttun
5852 Bergen

Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor
Postboks 1924
5828 Bergen

Nettsidene til Bergen kommune finner du her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev