Instrumenter_2 (illustrasjon)

SAMSTEMT ber om kompensasjon

Bak SAMSTEMT står organisasjoner som Landslaget for Spelemenn, Norsk Rockforbund og Norsk Jazzforum. Nå reageres det mot bortfallet av LOK-støtten også fra dette hold: – Organisasjonene ber Kulturdepartementet kompensere frafallet for jazz, rock og folkemusikk med 2,5 mill. kroner og i tillegg 1,2 mill. kroner til andre organisasjoner via Norsk musikkråd, heter det i et brev som nå er sendt til KKD.

Kalender

SAMSTEMT er en samling bestående av organisasjonene Fono, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk Jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag og Norsk Rockforbund, opprettet for å stå sterkere med politiske krav. SAMSTEMT-organisasjonene har i dag tilskrevet Kulturdepartementet og bedt om en kompensasjonsordning for bortfallet av LOK-ordningen – Støtte til lokale musikktiltak – som til nå har ligger til forvaltning i Norsk kulturråd:

Rammes hardt
Det er påvist at en rekke utøvere innen alle sjangere, klubber og arrangører blir direkte rammet om ordningen avvikles, slik kulturministeren foreslår i statsbudsjettet for 2007.

For folkemusikkområdet vil dette utgjøre rundt 1,5 mill kroner, og for sjangerne folkemusikk, jazz og rock samlet vil bortfallet i 2007 beløpe seg til 2.5 mill kroner.

Også andre arrangører og utøvere enn de som er medlemmer i SAMSTEMT-organisasjonene vil bli berørt. Blant disse er det flere som er operatører i de lokale miljøene og mange av dem arbeider spesielt med yngre utøvere. De fleste i dette ytre leddet er organisert nærmere Norsk musikkråd.

Kompensasjon
Kulturdepartementet har ment at midlene Rikskonsertene vil bli styrket med neste år, direkte eller indirekte, vil kunne kompensere for bortfallet av LOK-midlene – dette er SAMSTEMT-organisasjonene sterkt i tvil om.

Kommunene vil få mer midler, og KKD oppfordrer kommunene til å bruke disse til kulturformål. Midlene vil imidlertid ikke øremerkes kultur. Overførslene til de mindre og mellomstore kommunene innebærer en total økning for 2007 på fra 5 til 15 mill kroner, det er da lite trolig at noe av dette vil gå til kultur generelt, eller til de ønskede musikkformålene spesielt.

Før nye direkte støtteordninger med samme formål som LOK er etablert, bør og må disse kompenseres. Derfor ber SAMSTEMT i brev til KKD i dag å finne rom for å kompensere frafallet på områdene jazz, rock og folkemusikk, totalt med 2,5 mill. kroner, og i tillegg 1,2 mill. kroner til andre organisasjoner via Norsk musikkråd.

Ubyråkratisk og effektivt
For å være administrativt og økonomisk rasjonelle i fordelingen av ovennevnte, foreslår vi at sjangerorganisasjonene for jazz, rock og folkemusikk benytter sine eksisterende administrasjoner til fordelingen.

For folkemusikkområdet vil dette kunne gi en ubyråkratisk og effektiv ad-hoc-ordning, forvaltet av Norsk folkemusikkformidling og Den norske Folkemusikkscena i fellesskap. På denne måten vil håndteringen hvile på eksisterende rutiner for tilsvarende tildelinger og vil ikke medføre ekstra utgifter til administrasjon.

Dette er med på å sikre at støtten går direkte og uavkortet til musikerne og konsertarrangørene rundt om i landet, og tildeles i samsvar med de lokale behovene.

Dette innlegget er også publisert på hjemmesiden til Norsk Folkemusikk- og danselag; nfd.no og hos Norsk Jazzforum.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev