Trondheims byvåpen

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen?

Etter at kulturministeren foreslo å legge ned ordningen for lokale musikktiltak, har en rekke sårbare musikk- og konsertarrangører fått en mer spennende fremtid enn de ønsket seg. Flere frykter nedleggelser, til tross for at Giske har anslått en massiv økning på mellom 350 og 400 millioner igjennom kommune-finansiert kultur. I Trondheim håper kommunaldirektør Gerhard Dalen på en større kulturpott for 2007. – Da denne rammen ble kjent, var pengene for 2007 allerede fordelt til de ulike ansvarsområdene i kommunen. De bevilgningene vi har fått til kultur går til tiltak vi allerede hadde bestemt oss for å gjennomføre før LOK-ordningen ble foreslått nedlagt, sier Dalen til Ballade i dag.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Av Knut Steen

I motsetning til Bergen og Oslo, har ikke Trondheim kommunal parlamentarisme.

Dermed er det ikke en politiker som sitter med ansvaret for fordelingen av kommunens kulturpenger.

I stedet opererer kommunen med en formannskapsmodell.

I praksis betyr dette at bystyret i plenum vedtar bevilgningens størrelse, mens én mann sitter med makten over fordelingen – den mannen er kommunaldirektør for kultur, Gerhard Dalen.

All makt
På spørsmål fra Ballade om hvem som sitter med avgjørelsesmyndighet for Trondheim Kommunes kulturpenger, fikk Ballade derfor et meget enkelt svar fra Dalen:

— Det er jeg.

Det er altså denne mannen Trondheims mange små arrangører må overbevise når de neste år skal banke på kommune-døren for å få støtte til konserter og musikalske begivenheter.

— Vi sitter på solid kompetanse
— Det å legge avgjørelsesmyndighet, i forhold til lokale kulturtiltak, til et sentralt organ er «en fornærmelse mot den lokale kulturen”, uttalte Trond Giske i forrige uke. Kulturministeren understreket sin tillit til den lokale kompetansen, som drar fordeler av nærheten til den kulturen som søker om støtte.

Gerhard Dalen ser heller ikke noe problem i forhold til vurderingen av det som til nå har vært LOK-søknader. Han mener Trondheim kommune sitter på solid kompetanse.

— Ja, vi har ganske tung musikk-kompetanse på saksbehandlernivå, men ikke noe utvalg som kulturrådet, der de opererer med fagfolk som vurderer. Han vi har ansatt som musikkplanlegger heter Tore Engstrøm, han sitter blant annet med erfaring som lokal produsent for Rikskonsertene og leder for musikkutdanningen på Musikkonservatoriet i Trondheim. I tillegg har jeg selv embetseksamen i musikkvitenskap, så jeg er ikke så veldig bekymret for kompetansenivået, sier Dalen.

Kommunaldirektøren har sjelden sett noe behov for å hente inn ekstern kompetanse i vurderingen av en musikk-relatert søknad til kommunen:

— Det er veldig sjelden vi har den problemstillingen. Det er mer problematisk at vi har en søknadsmengde som er langt større enn den vi klarer å innfri. Selv om de faglige kvalifikasjonene er til stede, er det ikke alltid budsjettet strekker til. Men noen ekstern kompetanse har vi ikke hatt behov for, utover at vi samordner litt med fylkeskommunen dersom det er behov for det, sier Dalen.

To kulturstøtteordninger
For Trondheim Kommune er det to ulike ordninger som gjelder; én for profesjonelle kunst- og kulturformål og én for allmenne kulturformål. Under den siste sorterer også såkalt ”amatørmusikk”.

— For disse tiltakene har vi to søknadsfrister, i denne omgang 1. september og en annen som normalt legges med frist rundt sommeren. Disse tiltakene behandles av kulturenheten, som er en operativ etat som ligger under mitt ansvar, kan Dalen fortelle.

Dermed kan de som ønsker å søke om kulturpenger penger fra Trondheim Kommune skrive til: Kulturenheten, Munkegt 1, 7004 Trondheim

Tomt i kulturkassen
De som lurer på hvordan budsjettene ser ut for lokale musikktiltak i 2007, må imidlertid vente i spenning, i følge Dalen:

— Fallgruven for oss var at da denne rammen ble kjent, var pengene for 2007 allerede fordelt til de ulike ansvarsområdene i kommunen. De bevilgningene vi har fått til kultur går til tiltak vi allerede hadde bestemt oss for å gjennomføre før LOK-ordningen ble foreslått nedlagt. Hadde dette vært kjent for oss før, kunne vi ha tatt høyde for det, og kanskje hanket til oss noe mer av totalbudsjettet. Foreløpig ligger det ikke inne noen vesentlige økninger for 2007, men dette skal vedtas endelig av bystyret i begynnelsen av desember. Så hva vi kan gjøre med dette blir mye opp til politikerne.

Så dere venter med andre ord i spenning på bystyrets endelige avgjørelse i desember?

— Det gjør vi alltid.

Ballade kommer også til å snakke med politikere og kulturarbeidere i Stavanger, Tromsø og Bergen i forhold til nedleggingen av LOK-støtten. Følg med!

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev