Riggere – fortsatt så og si uten oppdrag – i Oslo Kru. Her på jobb før mars 2020. (Foto: Julia Maria Naglestad)

Krisemilliard fra Raja – uten at 2021-kompensasjonen er klar ennå

Én av to krisemilliarder skal gå til søkbare pakker, i kulturministerens nylanserte pott. Men Raja venter på ESA-godkjenning før han sier om han fortsatt vil avvise overskudd i kompensasjonsordninga.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Så var vi her igjen. Pressekonferanse om statlige midler for å hjelpe kulturarrangører over koronakneika.

– Vi skal hjelpe så mange som mulig gjennom pandemien – og treffe bredest mulig. Abid Raja presenterte 950 millioner samlet i de to særegne koronakrisepakkene stimuleringsmidler og kompensasjonsmidler. Stimuleringsmidlene er trådt i kraft, mens kompensasjonsmidlene, som først og fremst kompenserer for avlysninger, lar vente på seg. Perioden de skal dekke starta 1. januar, og gjelder ut juni men er altså ikke presentert i detalj – og kan heller ikke søkes på ennå. Så skal en ny periode settes ut i livet. Raja bebudet at de kommer 19. mai – og at han stiller med krisepakker ut oktober.

I det kultur- og likestillingsminister Abid Raja lanserer sine til sammen 2,1 milliarder kroner som utgjør krisepakker samt kulturbudsjett, til sammen revidert nasjonalbudsjett for kultur, frivillighet og idrett, siterer han Bjørnstjerne Bjørnson om at våren atter skal komme. I tillegg til midler til institusjoner, potter til frivillighet og noen særskilte Bergenstildelinger, handla det om etablerte ordninger, som fylles på med midler.

Da kompensasjonsmidlene ble sendt på høring, foreslo regjeringa for første gang å utelukke arrangører som går med overskudd i perioden.
– Det er rimelig at aktørene ikke skal kunne sitte igjen med et positivt driftsresultat etter støtte, sa Rajas statssekretær, Gunnhild Berge Stang (V) om forslaget til nye premisser for støtten da de sendte ut forslaget. I dag ville ikke Raja gjenta dette – men viser til en ESA-behandling som først må på plass.

– Hvem bør kunne ta ut overskudd og samtidig motta krisepakker – i særdeleshet hvordan vil kompensasjonsmidlene se ut? spør Ballade ministeren tirsdag:
– Stimuleringsordninga har et tak på 3 % overskudd. Jeg går ikke detaljert inn i kompensasjonsordninga i dag fordi vi fortsatt er i dialog med ESA om den, så jeg vil ikke sende ut signaler til kulturbransjen i den ene eller andre retninga.
– Men hva tenker du om å ta ut overskudd samtidig som man mottar krisepakke?
– Alle i sektoren må være seg bevisst hvilke disposisjoner de gjør. Samtidig som de bruker dem nettopp for å holde kultursektoren i gang. Så legger vi noen klare begrensninger på hvor mye du kan sitte igjen med – man kan ikke sitte igjen med mer enn det du har budsjettert for, som underleverandør, for eksempel.

50 prosent av tildelingssummen på stimuleringsmidlene så langt i 2021 har gått til konserter, skriver Kulturrådet på egne nettsider.

Overskudd etter statsstøtte som skal hjelpe bedriftene gjennom krisa har vært diskutert ved forskjellige anledninger. Til Ballade.no sa økonom Ole-Andreas Elvik Næss at
– Utslagene av ordningene tidligere har vært at noen få fikk veldig mye, og at disse pengene kan gå til utenlandske eiere.

Raja viser til at reglene for støtte – slik de har blitt endra til i år – krever at søker beviser realisme ved et arrangement, og at forvalter, altså Kulturrådet, er instruert om å spesielt kontrollere for dette. På pressekonferansen gjentok Abid Raja at han vil gi kulturaktører forutsigbarhet.

– Forutsigbarhet? Det har vi ikke sett!
Mens en rekke store arrangørselskap har mottatt stimuleringsmidler – blant annet etter en ekstrabevilgning som sendte Kulturrådet inn i en andre behandling av avviste søknader – sitter scenetekniske frilansere og bedrifter og gjentar at midlene ikke treffer dem.
– Siste hjelpen vi fikk var for sommermånedene 2020, så ordet forutsigbarhet kan begraves for godt! mener Hege Strand i Trondheim Lyd. Hun viser til eget selskaps resultater for årets første måneder, der de ligger omtrent fire millioner i minus. Hun er spent på om den ene støtteordninga – kompensasjonen – som Raja har sendt til ESA-godkjenning kommer til å gi dem rundt 800 000,- i hjelp.
– Dagens utspill ga lite av nytteverdi for Oslo Kru. Stimuleringsordningen har ennå ikke truffet oss, og kompensasjonsordningens nytteverdi er marginalisert i takt med tidligere innskrenkninger av innretning og søknadsmulighet. Forutsigbarheten i ordningene er ikke-eksisterende, i likhet med vår tillit til at Kulturdepartementet med deres minister i spissen vil hensynta behovene vi har for kompensasjon. Slik reagerer Anne Cecilie Winther i Oslo Kru – en arbeidsgiver for sceneteknikere Oslo Kru. Begge har tidligere etterlyst at støtteordningene igjennom koronaen tar mer hensyn til flere grupper i kulturfeltet.

Samme uke som Øyafestivalen, Palmesus og flere norske festivaler har avlyst sine 2021-arrangement, peker Strand på det hun mener er det motsatte av Rajas uttalte mål:
– Jeg stiller spørsmål til kulturministeren om hvor mange han tror tør å planlegge nå, når tilliten er så tynnslitt som den er nå. For oss i sceneteknisk bransje så er det ingen avlyste arrangement å søke støtte på fordi de færreste tør planlegge arrangement all den tid de risikerer å ikke få dekt inn tapene sine.

 

Stimuleringsordninga som Raja referer til i dag er sendt ut på høring med ekstremt kort frist – onsdag 12. mai kl 12.00 – her.

Diskusjonene rundt kompensasjonsmidler har Ballade skrevet om her, blant annet.

Kulturbransjekritikk og debatt om stimuleringsmidlene kan du lese om her.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev