Flertall for dyrere studieplasser

Internasjonale studenter må betale hundretusener for studieplass. Kunstutdanningene forventer at færre kommer til Norge for å studere og skape.

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Regjeringa: – Full gjenåpning av kulturlivet

Nå letter det.

Koronamilliardene: Noen få kulturaktører har fått mest

– En ny måte å tenke kulturpolitikk på, påpeker Kulturrådets analytiker.

Ap: – Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå

– Vi får håpe at ordningen som nå kommer, et halvår for sent, treffer bedre og hjelper et kulturliv i krise, kommenterer Anette Trettebergstuen etter at kompensasjonsordningen for januar til juni ble godkjent i går.

Krisepenger fra Raja: – Vi begrenser hvor mye du kan sitte igjen med

Siste nytt om kompensasjonsordninga for arrangører – den som skal dekke koronaavlysninger ut juni.

Krisemilliard fra Raja – uten at 2021-kompensasjonen er klar ennå

Én av to krisemilliarder skal gå til søkbare pakker, i kulturministerens nylanserte pott. Men Raja venter på ESA-godkjenning før han sier om han fortsatt vil avvise overskudd i kompensasjonsordninga.

Raja: Opptil 10 000 publikummere med test eller koronapass

– De store arrangørene ønsker selv denne løsningen: Én kø med vaksinerte, og én hurtigtester-kø. Det sa kulturminister Abid Raja om planen for flere publikummere på utendørsarrangement i sommer.

Pandemier er alltid uforutsigbare, Raja!

INNLEGG: Hva med et «unnskyld, jeg løy»? Raja burde ha innrømmet at det er han som nå har satt kulturlivet i den krisa de står i, skriver Anette Trettebergstuen.

Koronakrisepakkene: Årets første stimuleringsmidler kommer nå

200 millioner støttekroner er vedtatt for årets første periode. Avslagene utgjør rundt 300 millioner kroner.