Musikkforleggerne

Kommentar fra Norsk jazzforbund

Er Norsk jazzforums ambisiøse strategi i ferd med å lykkes? Det er spørsmålet som Norsk Jazzforum nå stiller i en pressemelding, etter forslaget til statsbudsjett om å øke bevilgningene til organisasjon med 3.6 millioner, hvorav 2.6 til de regionale jazzsentrene.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Forslaget til statsbudsjett om å øke bevilgningene til Norsk jazzforum med 3.6 millioner – 2.6 mill. til de regionale jazzsentrene og 1 mill. til Norsk jazzforum sentralt, er gledelig.

Gjennom forslaget til neste års statsbudsjett blir fire av de fem regionale jazzsentrene – Østnorsk, Vestnorsk, Midtnorsk og Nordnorsk, likestilt. Hvert av disse vil motta 1,4 mill, mens det femte senteret – Sørnorsk – for første gang kommer inn på budsjettet med 0,5 mill.

Dette vil gjøre at alle sentrene får rom til å utføre de arbeidsoppgaver de var tenkt å gjøre, nemlig ivareta profesjonell scenedrift, konsertproduksjon på høyt nivå samt drive pedagogisk virksomhet og være det sentrale element i det landsomfattende nettverket av spillesteder.

Økningen på 1 mill. til Norsk jazzforum sentralt vil gjøre organisasjonen bedre i stand til å utvikle og intensivere formidlingsarbeidet.

Norsk jazzforum tror at dette er et konkret resultat av de siste års samlede innsats fra jazzmiljøet, og at forslaget til statsbudsjett 2002 er starten på en fremtidsrettet utvikling av norsk jazzliv!

Oslo 12.oktober 2002

Jan Ole Otnæs
Styreleder, Njf

Tone Germaine Martinsen
Fung.dgl.leder, Njf

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev