pixel

Kommentar fra Norsk jazzforbund

Er Norsk jazzforums ambisiøse strategi i ferd med å lykkes? Det er spørsmålet som Norsk Jazzforum nå stiller i en pressemelding, etter forslaget til statsbudsjett om å øke bevilgningene til organisasjon med 3.6 millioner, hvorav 2.6 til de regionale jazzsentrene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Forslaget til statsbudsjett om å øke bevilgningene til Norsk jazzforum med 3.6 millioner – 2.6 mill. til de regionale jazzsentrene og 1 mill. til Norsk jazzforum sentralt, er gledelig.

Gjennom forslaget til neste års statsbudsjett blir fire av de fem regionale jazzsentrene – Østnorsk, Vestnorsk, Midtnorsk og Nordnorsk, likestilt. Hvert av disse vil motta 1,4 mill, mens det femte senteret – Sørnorsk – for første gang kommer inn på budsjettet med 0,5 mill.

Dette vil gjøre at alle sentrene får rom til å utføre de arbeidsoppgaver de var tenkt å gjøre, nemlig ivareta profesjonell scenedrift, konsertproduksjon på høyt nivå samt drive pedagogisk virksomhet og være det sentrale element i det landsomfattende nettverket av spillesteder.

Økningen på 1 mill. til Norsk jazzforum sentralt vil gjøre organisasjonen bedre i stand til å utvikle og intensivere formidlingsarbeidet.

Norsk jazzforum tror at dette er et konkret resultat av de siste års samlede innsats fra jazzmiljøet, og at forslaget til statsbudsjett 2002 er starten på en fremtidsrettet utvikling av norsk jazzliv!

Oslo 12.oktober 2002

Jan Ole Otnæs
Styreleder, Njf

Tone Germaine Martinsen
Fung.dgl.leder, Njf

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.