Skjermbilde fra nettsamtale mellom Miriam Nabunya, håndballspiller og mental trener Anja Hammerseng-Edin og publikum

Norsk rockforbund: «Både og»

Norsk Rockforbund har akkurat rukket å lese igjennom deler av den i dag fremlagte stortingsproposisjon 1, og
kommenterer her hovedfunnene, som de finner både positive og negative.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forslaget til statsbudsjett er ikke helt i tråd med Kulturdepartementets positive signaler for rock, hvor både statsråden og statssekretærens har kommet med oppløftenede lovnader, uten her å følge dem opp. NRF har som sine viktigste prioriteringer påpekt behov for økte midler i Turnè-, transport og festivalstøtteordningen, vi har påpekt behov for et generelt økt fokus på opplæring av konsertarrangører, og vi har påpekt behov for midler til å kvalitetssikre og videreutvikle sikkerhetsarbeide ved konserter. Ingenting av dette har blitt tatt hensyn til.

Vi finner imidlertid lyspunkter i Statsbudsjettet. Kulturdepartementet har tatt vårt innspill til etteretning om behov for en større utredning på rock-området. Slike dokumenter ser bla. jazzen resultater av i dag, der de får en økning på 4,6 millioner basert på deres «Improvisasjon sett i system».

Vi registrerer også en positiv økning til Musikkfestivaler (1,3 mill), samt at vårt medlem Cosmopolite også får velfortjente midler(0,5 mill).

I forbindelse med momsreformen finner vi det interessant at Finansdepartementet vil komme tilbake med en nærmere gjennomgang av konsekvenser for kulturlivet. Dette «presiseres» ved at «tjenester som fremstår som en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring skal ha momsfritak». Om dette rommer gjenstående momskostnader, som bl.a. kostnader forbundet med sikkerhet, management, og alle tekniske leveranser, gjenstår å finne ut av. I fall ikke, så skal staten gi 100 millioner i kompensasjon til de frivillige organisasjoenene det går ut over.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev