Åge Avedal, Norges Ungdomslag

Statsbudsjettet 2005: – Fortvilte folkedansarar, melder Noregs Ungdomslag

– Dette er eit slag i ansiktet. Staten tar ikkje ansvar for den norske kulturarven. Folkedansen i Noreg fortener mykje betre, fortvilar Åge Avedal, leiar i Noregs Ungdomslag. Noregs Ungdomslag (NU) er forarga etter at regjeringa i statsbudsjettet ikkje auka støtta til folkedansarbeidet i organisasjonen.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Statsstøtte har vore ei viktig kampsak for organisasjonen dei siste fire-fem åra. Hausten 2003 blei NU støtta for første gong, med 300.000 kr.

— Fleire rapportar slår fast at folkedansen er i krise. Samtidig lovar ein samla kulturkomité i Kulturmeldinga eit krafttak for danseforma. Dette er løftebrot frå regjeringa, meiner Avedal og legg til:

— Noregs Ungdomslag er i ei særstilling. Vi er den største folkedansorganisasjonen i landet, og står for brorparten av rekrutteringa og breiddesatsinga. Det er tungt å jobbe lokalt for å utvikle og skape interesse rundt dansen utan ein sterk moderorganisasjon i ryggen.

Noregs Ungdomslag har rundt 300 lokale folkedansgrupper i organisasjonen. Fleire rapportar slår fast rekrutteringa til folkedansen er veik og at det trengst eit løft.

— Det er usannsynleg viktig at NU får gode rammer for at folkedansen skal blomstre, meiner Åge Avedal.

— Vi registrerer samtidig at regjeringa ikkje nemner ny riksscene for folkemusikk- og folkedans i Oslo med eit ord i budsjettet. Dette er veldig skuffande, med tanke på at ein samla kulturkomité omfamna ideen i Kulturmeldinga for eit halvt år sidan, seier leiaren i Noregs Ungdomslag.

Avedal varslar bråk rundt budsjettforslaget til regjeringa i tida framover. Støtta til vaksenopplæring er ei anna viktig sak for Noregs Ungdomslag. Mange lokale folkedansgrupper får støtte til si opplæring frå desse midlane.

— Regjeringa har systematisk kutta ned på støtta til vaksenopplæring. No forsvinn nye åtte millionar. Dermed har støtta til studieforbunda blitt redusert med 54 millionar kr dei fire siste åra. Dette er eit svik spesielt mot frivillig kulturliv. Opplæringa i dans, musikk og teater kan bli svært skadelidande, meiner Avedal.

Kultur- og Kirkedepartementets egen samleside for budsjettfremlegget for 2005, inkludert en rekke pressemeldinger, finner du her.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev