Jan-Petter Blom (Foto: Rff)

Rff-prisen til Jan-Petter Blom

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) har siden 1993 delt ut en årlig pris, Rff-prisen, til en person som har gjort en ekstraordinær innsats på områdene folkemusikk og/eller folkedans. Prisen for 2007 er tildelt professor Jan-Petter Blom, Bergen.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Årets pris, som er på kr. 15.000 samt et steinmotiv, blir delt ut under Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim 20. oktober.

Om prisvinneren sier Rådet:

”Jan-Petter Blom er folkedansens første sentrale akademiker i vårt land. Som sterk teoretiker på hele fagfeltet, og med solid fotfeste i praksis både i spill og dans har han, direkte eller indirekte, vært inspirator og læremester for de fleste av de aktive fagfolkene på folkedanssektoren i dag.

Omkring 1960 lanserte Jan-Petter Blom en original teori og metode for sammenlignende studier av rytmestrukturer i folkedansen og i forholdet til musikken. Metoden har vist seg fruktbar for beskrivelsen av både ulike dansekulturer, dansesjangere og dialektforskjeller innen sjangerne, og er også egnet til å analysere spenningsforholdet mellom individualitet og kollektivitet i dansen.

Som praktiker var Blom en av de tidligste, om ikke den aller første, som underviste amerikanere i norsk bygdedans, særlig telespringar og valdresspringar, under sitt gjesteprofessorat ved Berkeley-universitetet i California 1966. Flere av deltakerne fra den gang har siden vært aktive som dansere og felespillere både i USA og Norge.

Bloms fagfelt er først og fremst sosialantropologien, og han ble i 1963 ansatt ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han har bl.a. drevet feltarbeid både i Norge, India og på Bahamas, og musikk- og danseperspektivet har ofte stått sentralt i dette arbeidet.

I 1996 ble Blom knyttet til det nyetablerte Griegakademiet ved Universitetet i Bergen som leder for hovedfagsstudiet i folkemusikkvitenskap. Han hadde da selv ledet styringsgruppen for etableringen av Griegakademiet. Som foreleser har han vært svært høyt verdsatt både i Bergen og ved alle de andre institusjonene han har gjesteforelest, og som veileder for studentene er han kjent for å engasjere seg sterkt.

Blom har vært professor emeritus siden 1998, men har også etter dette hatt en rekke oppgaver ved Griegakademiet.

Blom har gjennom lang tid hatt en svært sentral posisjon innenfor folkemusikk- og folkedansmiljøet her i landet: Han var bl.a. leder for komiteen til etablering av folkemusikkstudiet i Rauland, han har bidratt ved en rekke dommerkurser og andre kurser, samt kulturpolitisk orienterte seminarer i regi av folkemusikkorganisasjonene, og han har hyppig vært oppnevnt som dommer både i spill og dans ved ulike kappleiker. Blom har i tillegg en lang og imponerende publikasjonsliste og har deltatt ved fagkonferanser i en rekke ulike land.

Jan-Petter Blom har også innehatt flere sentrale verv innenfor folkemusikk- og folkedansmiljøet, bl.a. som styremedlem og nestleder i Norsk Folkemusikklag (1983-1992), medlem av Rådet for folkemusikk og folkedans (1999-2004) og leder for Statens kunsterstipends komité for folkekunstnere (2000-2004). Han er æresmedlem av Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikklag.”

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev