Larry Bringsjord

Nytt styre i FONO

Fono har hatt generalforsamling, og valgt nytt styre. Foreningen har også endret på vedtektene, slik at selvstendige plateprodusenter nå kan bli fullverdige medlemmer.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det nye styret i Fono består av Larry Bringsjord (styreformann), Terje Engen, Helge Westbye, Ole Edvard Reitan og Andreas Gilhuus. I tillegg er Claes Olsen og Gunnar Andreas Berg valgt inn som varamedlemmer. Det betyr at Hege Imerslund og Tom Hovde går ut av styret, mens Andreas Gilhuus går fra vara til ordinært styremedlem, og at Claes Olsen erstatter Torfinn Nergaard Andersen som vara, skriver FaroJournalen i sitt nyeste nummer.

Fono har bestemt seg for å gi plass til plateprodusenter og mastereiere i sin organisasjon. Tidligere var mange av disse utelukket fordi de leverte videre sine produksjoner via lisensiering til plateselskaper.

Den store kampsaken var likevel innkjøpsordningen, forteller daglig leder Jan Paulsen til Ballade.

— Vi har alltid ment at innkjøpsordingen for musikk burde vært oppe på et nivå tilsvarende den man har for litteratur. Da støtter man ikke bare musikkprodusentene, men hele apparatet rundt med fotografer, studio og så videre, og har i tillegg fonogram som kan formidles ut til biblioteker, utenlandskontorer og ambassader. Dette er den beste måten å støtte norsk musikkliv på, og burde vært et punkt på statsbudsjettet. Om vi også da hadde muligheten til å pålegge alle norske platebutikker å ha minst en kopi av hver eneste norsk fonogram som de fikk gratis gjennom innkjøpsordningen, og som kunne gjenkjøpes når de selger dette tilsvarende det man har for bokbransjen, i tillegg til nettløsninger som Phonofile ville man ha styrket norske musikkproduksjoner betraktelig, argumenterer Jan Paulsen.

Når det gjelder musikk kjøpes i dag 15 -20 prosent av produksjonene ett år inn til biblioteker og liknende, mens det i litteraturen er en nærmest altomfattende støtte med innkjøp av 90 prosent av årlig produksjon. Paulsen uttrykker til Farojournalen at han personlig gjerne ser en favorisering av fonogrammer med norsk tekst. Fono vil også utøve press for å få mer radiospilling av norsk musikk både i de statseide mediene og på de mer kommersielt rettede kanalene.

I en stadig tøffere konkurranse med store multinasjonale selskaper med økende eierandeler i bransjen, og økende fortjenestekrav, er det viktig å finne ordninger som støtter den lokale musikkproduksjonen.

— Det er en daglig kamp for å nå frem i konkurransen med de store plateselskapene. Med sammenslåingen Diskos føler jeg at vi har lyktes med å bli en maktfaktor i norsk musikkliv, og også når ut til platebutikkene et godt stykke på vei. Det som Universal har gjort med å inngå samarbeid med mindre norske plateselskaper er spennende. De hjelper småselskaper til å opprettholde kredibiliteten, og kan skyte inn midler. Dette er slik jeg har forstått det på mange måter en kopiering av det som man har i fotballen og sportslivet, der de store klubbene nyter godt av talentene fra småklubbene og småklubbene får hjelp av de stores ressurser, avslutter Paulsen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.