Thorbjørn Jagland

Misnøye med Åslaug Haga i UD

Kultur- og debattmøtet som Musikernes fellesorganisasjon arrangerte tirsdag, har alt fått et aldri så lite politisk etterspill. I Utenriksdepartementet reagerer man nå skarpt på tidligere kulturminister Åslaug Hagas uttalelser om at UD i kulturspørsmål alltid først og fremst vil representere de utenrikspolitiske interessene. Les også mer om den utenrikskulturelle handlingsplanen for 2001 – 2005.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— I Utenriksdepartementet blir aldri kulturengasjementet noe annet enn et utenrikspolitisk virkemiddel. I UD blir vi lurt, sa SPs nestleder og tidligere statsråd under møtet på Gamle Christiania. Aftenposten slo uttalelsene opp i går, og bringer i dag videre reaksjonene til statssekretær Jan Bøhler i Utenriksdepartementet.

— Det er en lite konstruktiv tilnærming å si at man blir lurt av den innsatsen mange brenner for å gjøre. Etter noen år i UD-systemet burde man heller ha lagt bedre merke til og satt pris på alt arbeidet på det utenrikskulturelle feltet, sier statssekretær Jan Bøhler i UD til journalist Odd Inge Skjævesland i Aftenposten.

Bøhler sikter her til at Haga selv har hatt sin arbeidsplass i UD – både som diplomat og som statssekretær hos utenriksminister Knut Vollebæk. Han uttaler ellers videre til Aftenposten:

— Når vi nå trapper opp dette arbeidet, må også politikere kunne uttrykke støtte til det. Det er ingen motsetninger mellom at kultur er noe vi i samarbeid med kunstnerne presenterer for det den er, og at den samtidig styrker Norges-bildet i utlandet. Det er trist hvis Haga ikke har lagt merke til hvor iherdig det arbeids med kultur ved Utenriksdepartementets over 90 utestasjoner verden over. Vi kunne ikke fått til en slik innsats for norsk kultur i utlandet uten dette store apparatet.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland la mandag 27. august frem Regjeringens handlingsplan for oppgradering av det internasjonale kultur- og informasjonsarbeidet. Denne handlingsplanen skal danne grunnlaget for en mer helhetlig og målrettet innsats i arbeidet med internasjonal kulturformidling og presentasjon av Norge i utlandet. Dette skal i følge UD gjøres ved ”å styrke kontakten og impulsutvekslingen mellom norske og utenlandske kultur-, utdannings- og forskningsmiljøer, gi bredere plass til samtidsuttrykkene i kunsten og de regionale særtrekkene i vår utenlandsformidling, fornye og forenkle samarbeidsformene mellom myndighetene og kulturlivet i det internasjonale kulturarbeidet og styrke samarbeidet med regionene, samt styrke kulturens rolle i de freds- og forsonings- prosesser som Norge er delaktig i.” Det opplyses på departementets sider for kultur at det også vil bli opprettet en overordnet internettportal som kan vise bredden i tilbud og aktiviteter på det utenrikskulturelle området.

Handlingsplanen er ment å nå sitt høydepunkt i forbindelse med hundreårsmarkeringen av Norge som nasjonalstat. Utenriksminister Thorbjørn Jagland holdt selv åpningsinnlegget under lanseringsmøtet for den utenrikskulturelle handlingsplanen. Hele dette innlegget kan du lese ved å gå til denne siden hos UD.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.