Aagot Valle, SV

Stortingsvalget – også et kulturvalg

Stortingsvalget er like rundt hjørnet. I den forbindelse inviterer Musikernes fellesorganisasjon alle kunst- og kulturpolitiske interesserte til debatt med noen av landets mest profilerte kulturpolitikere. – Kunstnere og musikere bør generelt bli flinkere til å ta klar politisk stilling, mener SVs partisekretær Bård Vegar Solhjell.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Den kunst- og kulturpolitiske debatten, som er i regi av Musikernes fellesorganisasjon – forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger, finner sted tirsdag 4. september på Gamle Christiania ved Stortorvets gjestgiveri i Oslo. Debatten er tenkt å vare fra klokken tolv til klokken fjorten.

Det dukker opp en rekke prominente gjester, med kulturminister Ellen Horn i spissen. Videre kommer Høyres kulturpolitiske talsmann Trond Helleland, Senterpartiets kulturpolitiske talskvinne Åslaug Haga, SVs kulturpolitiske talskvinne Ågot Valle og Venstres Odd Einar Dørum. I tillegg vil det også være representanter fra andre politiske partier til stede.

— Jeg synes dette er et glimrende initiativ fra Musikernes fellesorganisasjon, sier SVs partisekretær Bård Vegard Solhjell til Ballade i ettermiddag. – I grunnen vil jeg gjerne komme med to oppfordringer til alle utøvende kunstnere. Jeg skulle gjerne ha sett at flere kunstnere tok klar politisk stilling, og deltok i samfunnsdebatten generelt – ikke bare i kulturpolitiske spørsmål. Samtidig burde kunstnere nok være langt flinkere til å drive lobbyvirksomhet for sine hjertesaker. Når f.eks. Rederforbundet ønsker gjennomslag for sine standpunkt, peker de alltid konkret på hvilke parter som mener hva i saken – hvem som er ”for” dem, og hvem som er ”mot”. Det kunne antagelig kunstnerlivet lære noe av. Det er ikke så ofte jeg ser musikere komme på banen i den politiske debatten her hjemme.

Men samtidig er det vel også sjelden at partier gjør kunst og kultur til fanesaker – det virker heller ikke som om kultur er fremhevet blant SVs hovedsaker i valgkampen?

— Det er nok dessverre slik at kultur sjelden blir blant toppsakene. Mange politikere synes ofte det er lettere å gripe fatt i ”konkrete” saker, slik som skole, skattepolitikk og eldreomsorg. Men i denne valgkampen har faktisk kultur etter hvert blitt en av de viktigste sakene, mer enn i noen annen valgkamp jeg kan huske. Det skyldes nok i første rekke fokuset på de kulturpolitiske kuttene som Høyre har foreslått. Akkurat det har utløst et ganske kraftig engasjement.

Ballade istemmer i hvert fall med arrangørene av morgendagens debattmøte på Gamle Christiania – og oppfordrer alle til å benytte anledningen til å ta et kulturpolitisk standpunkt få dager før valget.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev