Motorpsycho

MFO er skuffet

– Vi er svært skuffet over at Høyesterett har latt sjansen gå fra seg til å mene noe om problematikken som tvisten mellom Motorpsycho og Voices Music & Entertainment (VME) har reist, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

— Motorpsycho ble allerede i byretten tilkjent de rettigheter ifølge åndsverkloven som normalt ligger hos plateselskapet. At kjæremålsutvalget har valgt å avvise bandets anke, betyr at plateselskapenes mer eller mindre velformulerte kontrakter går foran den beskyttelse loven gir rettighetshaverne i platebransjen. Det er et stort tankekors, mener Bjerkestrand.

— Jeg registrerer at VMEs styreformann Dag Krogsvold nå uttaler at han hele tida har vært sikker på sakens utfall. Siden det var han selv som forfattet selskapets kontrakter med Motorpsycho, burde han i 1991 ha forklart bandet at konsekvensene av avtalene ville bli de stikk motsatte av hva musikerne uttrykkelig forutsatte, sier Bjerkestrand.

— Det har vært interessant og nyttig å få satt søkelyset på VMEs kontrakter. Det har vært dyrekjøpt lærdom for MFO, men selvsagt er det verst for Motorpsycho og andre artister som på denne måten har gitt fra seg alle sine rettigheter uten å være klar over det. Vi hadde håpet at landets øverste domstol ville benyttet denne sjansen til å mene noe om problemstillinger som er viktige for platebransjen, avslutter forbundslederen.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev