Motorpsycho

Motorspycho anker til høyesterett

Med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil Motorpsycho anke Borgartings lagmannsretts avgjørelse i tvistesaken mot plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett. Borgating lagmannsrett slo i desember fast at Voices of Wonder, som i mellomtiden har skiftet navn til Voices of Music and Entertainment, fortsatt har rett til innspillinger gjort av Motorpsycho i perioden 1991- 1993.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Tvistemålets kjerne er spørsmålet om retten til å utgi en rekke plateinnspillinger som bandet ferdigstilte for egen regning tidlig på 1990-tallet, og som deretter ble utgitt av VoW i medhold av tre såkalte samarbeidsavtaler som musikerne fikk seg forelagt. Lagmannsretten slo i en dom i desember fast at disse avtalene er «tidsubegrenset». Saken var en viderføring av en dom i Oslo byrett i august 2000, som ga Motorpsycho medhold i tre av fem tvistepunkter. Det var de to siste punktene som ifjor ble anket inn for Lagmannsretten.

— Dommen fratar musikerne for all tid råderetten over produkter som de etter åndsverkloven har alle rettigheter til, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO. Forbundets arbeidsutvalg har enstemmig vedtatt å støtte anken.

— I Oslo byrett ble det fastslått at Motorpsycho eier de rettighetene som tilkommer produsenten, eller plateselskapet om man vil. Lagmannsrettens forståelse av avtalene har dermed ingen forankring hverken i åndsverkloven eller i bransjepraksis. Jeg vil også peke på at det overhodet ikke er samsvar mellom lagmannsrettens resultat og partenes innsats ved tilblivelsen av innspillingene eller i samarbeidet forøvrig. Derimot har vi fått bekreftet at avtalenes utforming var egnet til å lure rettighetshaverne, sier Bjerkestrand.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev