© Wikimedia

Kulturministeren må svare om P1s lokalmusikkutt

Hege H. Liadal (AP) hevder at NRK har glemt sin regionale rolle og ber Helleland gripe inn. – Dette hverken vil eller formelt sett kan vi gjøre noe med, sier statssekretæren.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Før påske ble det kjent at NRK P1 kutter ut ukjente lokale artister i sin morgensendinger. Det har vakt reaksjoner. Nå tas saken videre politisk.
Les også: Våkn opp, NRK! og Svar til Camilla Granlien
Torsdag sendte stortingsrepresentant og kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Hege H. Liadal, spørsmål til Kulturministeren, som er generalforsamling for NRK. Her ber hun Helleland om å ta et oppgjør med allmennkringkasteren.
– Jeg synes endringene er ganske alvorlige. NRK undergraver den regionale rollen de har vel så mye som den kulturfremmende rollen. Det synes som en måte å kommersialisere kulturansvaret i en av de beste sendetidene når en legger inn nasjonale spillelister frem til klokka 9, sier Liadal til Ballade.

Hege H. Liadal Foto: AP


– Du kjøper altså ikke argumentasjonen med at folk ikke vil ha ny lokal musikk på morgenen?

– Nei, overhodet ikke. Jeg ønsker heller ikke å kjøpe argumentasjonen om at man er fremmed for å bli eksponert for ny norsk musikk.
– Jeg mener at NRK må ta på alvor den politiske viljen til å satse på musikk som næring. NRK må forstå sin rolle i å fremme norsk musikk. Og da tenker jeg innen alle sjangre, og at det i de tidene på døgnet der det er flest lyttere er spesielt viktig at man evner å legge til rette for både ny norsk og ny internasjonal musikk. Men det er selvsagt det norske perspektivet vi nå tar på alvor.
Liadal mener at NRK er en stor kulturbærer, og med det en nødvendig brikke for mange uetablerte artister som trenger eksponering. Hun tror NRKs avgjørelse vil kunne føre til endret inntektsgrunnlag for artistene, noe hun også mener er forklaringen på at bestemmelsen har vakt sterke reaksjoner.
Møter organisasjonene
Dagsavisen meldte torsdag at NRK har innkalt store musikkbransjeorganisasjoner som GramArt, NOPA, TONO, FONO, Musikernes Fellesorganisasjon og FolkOrg til møte 12. april.
– Jeg kan ikke huske at noe sånt har skjedd før. Men NRK blir vel nervøse når det blir bråk rundt P1, siden det er landets største radiokanal. Det er positivt at NRK innkaller til møte. Men de skal altså informere om en beslutning som allerede er tatt. De kunne jo invitert til møte før de gjorde om musikkprofilen, hvis de var interessert i innspill, sier Erica Berthelsen i Musikernes Fellesorganisasjon til Dagsavisen.
Liadal skulle også ønske at NRK hadde invitert til møte før avgjørelsen ble tatt, og kaller NRKs argumentasjon for famlende.
– Det siste ordet er ikke sagt i denne saken. Det blir derfor spesielt viktig hva Kulturministeren sier. Hun er generalforsamling, og hun kan bruke sin myndighet hvis hun vil. Jeg håper at hun ikke kjøper den argumentasjonen NRK kommer med.
– Hva forventer du at Kulturministeren skal svare?

– Jeg har store forventninger til at hun gir tydelig beskjed til NRK om at morgensendingene, som er en av de beste sendetidene til P1, og skal inneholde et lokalt og regionalt ansvar for den nye musikken som kommer.
– Er det kulturministerens oppgave å styre NRK på et slikt nivå?

– Ja. Som generalforsamling kan du både stille spørsmål ved en avgjørelse og lytte til de svarene som kommer. Svarene NRK har gitt så langt er ikke gode nok i forhold til det ansvaret de har for norsk musikk.
– Tidligere har vi sett at kanaler som har vært pålagt å kjøre en viss andel norsk musikk til tider har tatt seg den frihet å spille den på nattestid. Det er et grelt eksempel, og jeg tror ikke NRK vil gjøre slikt. Men det å gå fra å spille ny lokal musikk på morgen til felles nasjonale lister, som ikke inneholder denne lokale musikken er drastisk for en ny norsk artist som håper å bli spilt mest mulig på NRK P1
Glemt oppdraget
NRK viser til at spillelistene inneholder i hovedsak norsk musikk. Det mener Liadal er en omgåelse av problemstillingen, ettersom det her er snakk om etablerte og ikke nye artister.
– Det er de nye artistene som regionalkontorene har vært, og er, flinke til å løfte frem. Det er først senere at disse artistene kommer inn på listene.
– Glipper NRK på sitt allmenkringkasteroppdrag?

– Ja. Jeg tror NRK for et øyeblikk har glemt ut hvor viktige de er for eksponeringen av ny norsk musikk.
Hverken vil eller kan
Kulturministeren må svare Liadal i Stortinget innen en uke. Ballade kontaktet Kulturdepartementet torsdag for å blant annet få svar på hva Kulturministeren mener om endringene, og om hun vurderer å gjøre noe. Fra statsekretær Bård Folke Fredriksen fikk vi dette svaret på epost:
«Allmennkringkastingsmeldingen ble behandlet av Stortinget i mars i år. Da sluttet stortingsflertallet seg til regjeringens forslag om å heve norskandelen i NRKs hovedkanaler fra 35 til 40 prosent. Stortingsflertallet ga samtidig uttrykk for at NRK bør forpliktes til å ta et større ansvar for å løfte frem nye talenter og lokale artister, for eksempel i distriktssendingene.
Kulturdepartementet vil likevel ikke pålegge NRK å spille lokale artister på bestemte tider av døgnet. Dette vil vært en innblanding i NRK redaksjonelle frihet som departementet verken vil eller formelt sett kan gjøre noe med.»
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og Musikkforleggerne medlemmer i Foreningen Ballade.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.