Abid Rajas statssekretær trekker seg

Ukulturen i politikken avgjørende for valget om å gå, skriver Knut Aastad Bråten.

Kulturministeren må svare om P1s lokalmusikkutt

Hege H. Liadal (AP) hevder at NRK har glemt sin regionale rolle og ber Helleland gripe inn. – Dette hverken vil eller formelt sett kan vi gjøre noe med, sier statssekretæren.