Når politikerne ikke svarer

Når politikere og forvaltningsorgan ikke svarer tydelig i kontroversielle tildelingssaker, er det lett å miste tiltroen til politikere og tilskuddsordningen som helhet. Det er ingen tjent med, skriver Gro Kirkeby.

-Frivillig musikkaktivitet kan bli skadelidende

Arbeiderpartiet mener at konflikten som har kommet frem mellom Norsk musikkråd og Musikk i Skolen gir grunn til bekymring. Nå tar partiet opp saken om rapporteringskrav i Frifond Musikk med regjeringen.

Kulturministeren må svare om P1s lokalmusikkutt

Hege H. Liadal (AP) hevder at NRK har glemt sin regionale rolle og ber Helleland gripe inn. – Dette hverken vil eller formelt sett kan vi gjøre noe med, sier statssekretæren.