Skjermbilde Kadetten.no (Foto: Kadetten.no)

Kadetten får allikevel krisemillioner – publikum krever penger tilbake

Kadetten AS får tilslag på 8,5 millioner – men mesteparten skal gå rett til publikum. Både publikum og staten er nå utålmodige på refunderinger etter avlyst festival.

Kalender

Det har stormet rundt selskapet som arrangerte Kadetten i Sandvika igjennom pandemiåret flere ganger. De har sett flere konkurskrav – blant annet fra ansatte som ikke fikk lønn i fjor. De har også blitt forsøkt utkonkurrert av Live Nation på «sine» datoer i år – og de har lovet publikum pengene tilbake etter koronaavlyst festival. Arrangørene pekte på manglende kompensasjonsutbetaling fra kulturrådet i disse lovnadene. Millionrefusjonene skulle staten stille med, sa arrangørene ved flere anledninger – og fikk så avslag på søknaden sin.

Utålmodig far
I brev til Kadetten AS 13. april skriver Kulturrådet at de nå tildeles «8 586 275 under forutsetning av at kroner 6 887 827 i sin helhet tilbakebetales billettkjøpere.»

– Jeg synes det her er under lavt nivå. Her har unge mennesker brukt oppsparte penger for å komme på festival, og så klarer ikke arrangøren å betale dem etter å ha lovt dem det?
Ballade snakker med en far fra Østfold som ber om å ikke nevnes med navn. Han lurer på når tenåringen hans og vennene hennes skal få tilbake billettpengene sine:
– Det her er ganske spesielt! Dattera mi kontakta dem seinest i slutten av november i fjor, og ble da lovt pengene tilbake.

Rundt 7000 kjøpere skal ha nesten 7 millioner kroner utestående til sammen. På festivalens facebookside har det vært stille fra arrangørene siden november – men ikke fra publikum: de er stadig innom og poster spørsmål om hvor pengene blir av.


– Forventer at Kadetten følger opp

Noe av pengene selskapet har fått utbetalt fra Kulturrådet nå, skal skyldes korrigering av noen føringer i ny søknad. Men den største delen av støtta skal altså rett videre til publikum, sier Thomas Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet:
– Det er veldig uvanlig med et krav om refundering av billettinntekter, men det er også uvanlig at noen oppgir billettinntekter som del av søknaden. De fleste søkere holder dette utenfor, enten fordi de har refundert billettene allerede, eller fordi de ikke rakk å få noen billettinntekter ennå.

Ballade.no skreiv i fjor om hvordan Kadetten først ikke fikk noen krisemidler, da arrangøren ba om å bli trodd på hvor mye de planla å tjene i koronaåret 2020. I desember i fjor klagde de på avslaget, og i april ga denne delvis medhold.

– Hvordan kan de gå fra å få 0,- til over 8 millioner kroner?
– Kadetten har nå fått innvilget kompensasjon som dekker de faktiske kostnadene de har hatt med arrangementet i 2020. Samtidig er kompensasjonen begrenset oppad til gjennomsnittlig resultat for tidligere år. Det vil si at etter at kompensasjonen er utbetalt fra oss, og etter at billettinntektene er refundert til kjøperne, så vil Kadetten ende opp med samme underskudd som gjennomsnittet for tidligere år. Dette er i tråd med forskriften for den runden, forklarer Hansen.

Faksimile Kadettens facebookside i slutten av oktober 2020. (Foto: Skjermbilde Facebook)

I oktober svarte Kadetten publikum med at billettinntektene skulle være brukt til blant annet lønn, markedsføring og bookinghonorarer. Seinere innrømmet daværende styreleder til Ballade at de allerede hadde fått tilbake hoveddelen av artisthonorarene.

Kravet om å tilbakebetale billettinntektene står i kontrakten Kadetten AS signerte da Kulturrådet utbetalte.
– Dersom de bryter kontrakten vil Kulturrådet kunne kreve hele eller deler av kompensasjonsbeløpet tilbake. Midlene ble utbetalt til Kadetten i slutten av april måned, skriver Thomas Hansen på epost til Ballade.
– Vi har ikke angitt noen tidsfrist, men nå forventer vi at Kadetten følger opp sine forpliktelser. Denne summen er ikke ment å inngå i selskapets egenkapital, beskriver Hansen.

Ved flere anledninger har både de som har styrt Kadettens facebookonto, og tidligere styreleder Anton Solberg, svart publikum at refusjoner er i vente. I mai ble det registrert hos Brønnøysundregisteret at Anton Solberg er helt ute av styret. Ny styreleder er Gohar Holden Sheikh, som på LinkedIn står med jobbtittelen marketing manager. Samtidig fratrådte også revisor.

Ballade har spurt den nye styrelederen Gohar Holden Sheikh om hvordan de stiller seg til tilslaget og utbetalt krisestøtte. Han har ikke svart – etter først å ha skrevet at han skulle komme tilbake til oss, i en melding. Han har heller ikke sagt noe om hva de svarer den store gruppa av publikummere som stadig etterlyser tilbakebetalingene.

– Når det så eksplisitt kom fram i svaret fra Kulturrådet at de har overført kompensasjonsmidler til Kadetten med forventning om at publikum får pengene tilbake, burde vi ha hørt noe etter nærmere to måneder, sier faren til billettkjøperen som Ballade snakker med. Han er en av flere publikummere som nå tar direkte kontakt med Kulturrådet om billettrefusjonene.
I 2020 har flere styremedlemmer fratrådt selskapet Kadetten AS – og bookingsjef Toffen Gunnufsen slutta i jobben, og solgt seg ut. Både Per Karsten Ims og Christopher Collings, begge kjent fra flere forskjellige selskap for arrangement, har stått som deleiere av Kadetten AS igjennom sine respektive selskap i 2020.

«Vedtak om avslag er omgjort til kompensasjon på bakgrunn av klage (…) Kroner 6.887.827 er oppført som faktiske billettinntekter/inntekter fra arrangementet. Søker har avklart at dette beløpet skal refunderes i sin helhet til billettkjøpere» – står det å lese i tilsagn fra Kulturrådet til Kadetten AS.

 

 

 

Kompensasjonsmidler for arrangører som avlyser som følge av koronarestriksjoner forvaltes av Kulturrådet. Ordninga med denne kulturspesifikke koronakrisestøtta har kommet i forskjellige perioder. For mange av de større musikkfestivalene var den som gjaldt for juni–juli–august 2020 utslagsgivende. Mange søknader har tatt lang tid å behandle.

For sommeren 2020 skulle kompensasjonspengene sammen med faktisk resultat ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for 2017–2019. Noen få søkere fikk innvilga støtte basert på budsjett for 2020, ikke foregående års resultat.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd