Skjermbilde Kadetten.no (Foto: Kadetten.no)

Live Nation vil lage festival der Kadetten arrangerer

NESTE SOMMER: Norges største liveselskap har søkt om å få arrangere festival samme tid og sted som Kadetten i Sandvika. De vil ikke si om dette er forsøk på å utkonkurrere Kadetten AS – etter at sistnevnte har fått mange spørsmål om gjeld og nesten-konkurs.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Den norske greina av verdens største konsertselskap, Live Nation, har søkt Bærum kommune om å arrangere musikkfestival på Kadettangen i Sandvika, samme helg som Kadetten AS har holdt festival der de siste årene.

Sist Ballade.no skreiv om Kadetten, hadde de lenge skyldt skatt, de hadde stått uten revisor en stund – og holdt på å bli slått konkurs av nevnte kommune. Kadetten, som har to år bak seg med konserter retta mot et ungt pop- og hiphoppublikum, har holdt tilbake refusjonene til publikum for årets avlysning, mens de venter på koronakompensasjonsmidler som er til behandling hos Kulturrådet nå. I følge festivalen har de solgt billetter i år for nesten 7 millioner kroner før de måtte stoppe billettsalget og avlyse på grunn av korona. Flere medier skreiv om rot i økonomien deres (som Dagens Næringsliv i september).

Siden i juni har det ligget en søknad inne hos Bærum kommune fra Live Nation om å få arrangere en todagersfestival 29. og 30. juni 2021. Arrangementet er gitt navnet Festival på Kadettangen i søknaden.

Martin Nielsen, head promoter i Live Nation vil ikke si hva som gjorde at Live Nation allerede i juni så det som en god idé å søke om å få arrangere festival på samme sted, og slik legge seg oppå planene til den nåværende festivalen:
– Jeg velger å ikke kommentere dette. Vi er i dialog med kommunen.
– Men hvordan vil du beskrive planene deres for å arrangere en festival der den samme helga som dem som allerede arrangerer der? Det kan tolkes som om dere vil utkonkurrere dem?
– Det er en diskusjon med dem, som vi ikke tar i pressen.
– Du ser at dette er noe man kan spørre seg om, både blant publikum og andre deler av bransjen, når denne søknaden ligger inne?
– Ingen kommentar.

Kommunen: En av dem får
Nielsen sier at de avventer kommunens avgjørelse. Bærum kommune sier til Ballade at de vil bestemme seg i løpet av oktober. Det er politisk bestemt at Sandvika skal ha denne type utendørs musikkfestival:
– Vi kommer til å gi tilslag til en av søkerne om å arrangere en musikkfestival i 2021, dersom det blir åpnet for å kunne arrangere noe i denne størrelsesorden sommeren 2021. Det opplyser tjenesteleder for Kultur og samarbeid i Bærum kommune, Kristin Bjelke.

Hun beskriver at Kadetten AS har en avtale om leie av området i fem år, med opsjon på fem år til – denne siste langtidsplanen ble politisk vedtatt i 2018.
– Det er under forutsetning av årlig gjennomføring i henhold til inngåtte avtaler. 2018 og 2019 ble festivalen tilfredsstillende gjennomført. I 2020 har det som kjent ikke blitt gjennomført noen festival på grunn av koronapandemien, skriver Kristin Bjelke. I en e-post til Ballade viser hun til et sett kriterier, som kommunen nå går igjennom for de to festivalsøkerne:
– Kriteriene omfatter prosjektbeskrivelse med informasjon om ansvarlig søker, firmaattest, attest for skatt og merverdiavgift, regnskap med revisjonsberetning og en finansieringsplan for selve arrangementet. Konklusjonen blir klar i løpet av oktober, skriver Bjelke.

Kadettangen ligger ved brua til Kalvøya i Sandvika, langs sandstranda anlagt øst fra den. Det er et område som er lett tilgjengelig for publikum fra store deler av Østlandet – og dessuten et område med festivalhistorie; en av Norges første utendørs rockfestivaler var Kalvøyafestivalen.

– Vi ble overrasket og synes nok det er litt rart at Live Nation søkte, uten å informere oss på forhånd, sier Anton Solberg. Han er styreleder i Kadetten AS, en av dem som har kommet inn i festivalens styre etter avholdt festival i 2019.

Styreleder Anton Solberg (her på en annen festival han jobber med: Sommerøya i Oslo) (Foto: Morteza Masuleh)

Live Nation skal ha ønsket å gå inn som eiere
Overvekten av artister som har spilt på Kadetten er booket via Live Nation. Ballade spør om Live Nation har ønsket å gå ytterligere inn i eller kjøpe Kadetten, noe Solberg bekrefter:
– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt dette, bortsett fra at Kadetten avslo deres tilbud.

Både Kadetten AS og Live Nation har søknader på flere millioner inne hos Kulturrådet om kompensasjon for avlyste arrangement i festivalsommeren 2020. Les mer her og her.

Toffen ute
Tidlig i februar fratrådte bookingsjef Toffen Gunnufsen sin plass i styret i Kadetten AS – samtidig med et annet styremedlem. Gunnufsen har booket Kadetten i 2018 og 2019 – og er kjent fra en rekke norske festivaler helt siden Quartfestivalen preget norske somre. Til VG har Gunnufsen kommentert en het potet i arrangørbransjen akkurat nå, nemlig statens koronastøtteordninger;
– Jeg er glad for at det nå er en kontroll i forkant av utbetalingene, ikke en etterkontroll. Hvis pengene først har kommet inn, kan man gjøre hva man vil med dem. Jeg håper nå på en mer edruelig behandling av disse søknadene, påpeker Toffen Gunnufsen.
(Red. anm.: Dette gjaldt koronautbetalingene på generelt grunnlag, og ikke spesielt om søknadssummen som Kadetten har inne hos Kulturrådet nå.)

Ballade er kjent med at Toffen Gunnufsen har sagt opp i Kadetten. Gunnufsen vil ikke kommentere dette nærmere når Ballade spør. Solberg derimot, sier:
– At Toffen er ute betyr at Kadetten er uten en kunstnerisk leder. Vi trenger nok ingen ny kunstnerisk leder men Kadetten vil omorganisere bookingstrukturen og er allerede i gang med dette.

I fjor kjøpte Live Nation seg inn i den norske festivalen Tons of Rock (se mer i faktaboks under).

 

Festivaler og koronakompensasjon
Kadetten AS arrangerte festival med norske og internasjonale navn innen pop/r’nb/hiphop første gang i 2018. I 2019 gikk de med rundt 1 million i overskudd, i oppstartåret hadde gikk de mer enn 8 millioner i underskudd. Ved inngangen til 2020 hadde de 9,5 millioner i gjeld og salgsinntekter på 23 millioner, i følge regnskapet (Proff.no / Brønnøysundregisteret).

De har sagt at billettkjøpere som vil ha tilbake penger for årets billetter må vente til de mottar koronakompensasjon fra staten. Uten en ny eier som kom inn og betalte skatten de skyldte, sto Kadetten AS i fare for å gå konkurs – den nye deleieren er Christopher Collings. Collings har igjen mottatt over 7 millioner gjennom et av sine selskaper som har utsatt sitt We Love the 90s-arrangement.

De største søkerne til kompensasjonsordninga – tap ved avlyst arrangement:
– Stavernfestivalen;
søker om 38, 5 millioner / eid av Mondrian Holding (og Sky festivals, 50/50, etter en rettsavgjørelse tidligere i år).
– All Things Live Norway AS; søker om 38, 4 millioner / eid av danske All Things Live Aps.
– Tons of Rock Festival AS; søker om 36, 2 millioner / eid av Live Nation (aksjemajoritet, svenskeid selskap) samt noen andre eiere.
– Palmesus AS; søker om 35, 2 millioner / eid av Nakatomi Enterprises AS (som igjen eies av Lund Gruppen og Gorilla Holding AS).
– Live Nation AS; søker om 25 millioner / eid av svenske Ema Telstar Gruppen AB.
LN har også, som nevnt i saken over, inne flere søknader på vegne av underselskap, utover Tons of Rock.
Kilder: Kulturrådet og Proff.no.
Kompensasjonsordninga for tap ved avlyste arrangement: Utbetalingene for avlyste arrangement 1. mai–31. august 2020 er i skrivende stund fortsatt under behandling, kraftig forsinka. Kulturrådet varslet etterkontroll på alle søknader på over 1 million. Mer om kriteriene for midlene på kulturrådet.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev